Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.022 din 26 iulie 2021pentru aprobarea Normelor metodologice privind reconstituirea de la bugetul de stat a plăţilor efectuate din venituri proprii pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 4 august 2021Data intrării în vigoare 04-08-2021

  În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind reconstituirea de la bugetul de stat a plăţilor efectuate din venituri proprii pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Horaţiu-Lucian Cosma,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 iulie 2021.Nr. 1.022.
  ANEXĂ Deschideți NORME METODOLOGICEprivind reconstituirea de la bugetul de stat a plăţilor efectuate din venituri propriipentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!