Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 26 iulie 2021privind reconstituirea de la bugetul de stat a plăţilor efectuate din venituri proprii pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 4 august 2021Data intrării în vigoare 04-08-2021


  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.022 din 26 iulie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 759 din 4 august 2021.
  Capitolul I Înscrierea în bugetul de stat
  Articolul 1(1) În etapa de elaborare a proiectului bugetului de stat, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. are obligaţia de a prezenta Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii propuneri pentru înscrierea în bugetul de stat a sumelor ce reprezintă transferuri, cheltuieli pentru proiecte cu finanţare externă nerambursabilă/ rambursabilă, rambursări de credite externe/interne şi plăţi de dobânzi, în vederea cuprinderii acestora în bugetul Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termenele stabilite de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, propuneri în cadrul cărora se regăsesc şi sumele necesare reconstituirii plăţilor efectuate din venituri proprii.(2) Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în calitate de beneficiar al sumelor respective, răspunde de utilizarea acestora potrivit scopului pentru care au fost acordate.
  Capitolul II Solicitarea lunară a sumelor de la bugetul de stat de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.Articolul 2(1) Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. poate solicita de la bugetul statului în condiţiile legii, în limita prevederilor bugetare aprobate, sumele necesare reconstituirii plăţilor efectuate din venituri proprii în anul precedent şi în anul curent, pentru:a) cheltuieli de investiţii, astfel cum acestea sunt stabilite prin devizul general de investiţii sau prin alte acte normative incidente, din domeniul public al statului, pentru proiectele aflate în implementare;
  b) plata rambursării de credite, plăţi de dobânzi la creditele contractate de stat pentru obiective de investiţii necesare dezvoltării infrastructurii rutiere;c) cheltuieli stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor pentru obiective de investiţii din domeniul public al statului şi a căror finanţare este asigurată de la bugetul de stat conform prevederilor legale, cu excepţia dobânzilor, penalităţilor şi altor cheltuieli aferente acestora;d) stingerea obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi arbitrale care constituie titluri executorii aferente obiectivelor de investiţii din domeniul public al statului şi a căror finanţare este asigurată de la bugetul de stat, cu excepţia dobânzilor, penalităţilor şi altor cheltuieli aferente acestora, prin cererile de fonduri ce se depun la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru următoarele titluri de cheltuieli:– titlul 30 - Dobânzi;– titlul 51 - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice;– titlul 55 - Alte transferuri;– titlul 56 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare;
  – titlul 65 - Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă;– titlul 81 - Rambursări de credite.
  (2) De la bugetul de stat se reconstituie plăţile efectuate din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), cu condiţia justificării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a cauzelor obiective care au determinat cheltuielile suplimentare stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor, hotărâri judecătoreşti şi arbitrale, fără culpa exclusivă a Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Capitolul III Justificarea sumelor primite de la bugetul de stat de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Articolul 3Sumele solicitate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi acordate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, respectiv cele utilizate pentru reconstituirea plăţilor efectuate din venituri proprii în anul precedent şi în anul curent pentru:a) cheltuieli de investiţii, astfel cum acestea sunt stabilite prin devizul general de investiţii sau prin alte acte normative incidente, din domeniul public al statului, pentru proiectele aflate în implementare;b) plata rambursării de credite, plăţi de dobânzi la creditele contractate de stat pentru obiective de investiţii necesare dezvoltării infrastructurii rutiere;c) cheltuieli stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor pentru obiective de investiţii din domeniul public al statului şi a căror finanţare este asigurată de la bugetul de stat conform prevederilor legale, cu excepţia dobânzilor, penalităţilor şi altor cheltuieli aferente acestora;d) stingerea obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi arbitrale care constituie titluri executorii aferente obiectivelor de investiţii din domeniul public al statului şi a căror finanţare este asigurată de la bugetul de stat, cu excepţia dobânzilor, penalităţilor şi altor cheltuieli aferente acestora, vor fi cuprinse în deconturile justificative întocmite lunar de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în baza legislaţiei în vigoare, incluzând Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor nr. 65/2016/1.712/2015 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor.
  ----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!