Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 21 mai 2020privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 22 mai 2020Data intrării în vigoare 22-05-2020
  Formă consolidată valabilă la data 03-09-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-09-2021 până la data de 01-07-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 78 din 21 mai 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 434 din 22 mai 2020, la data de 03 Septembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 19 din 30 august 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere că pericolul infecţiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 nu dispare odată cu încetarea stării de urgenţă şi pe cale de consecinţă sunt necesare măsuri de protecţie sanitară pentru populaţie,
  în considerarea faptului că pentru combaterea răspândirii infecţiilor cu COVID-19 se impun a fi întreprinse, pe termen scurt, măsuri menite a constitui structuri flexibile capabile să surprindă îndeaproape şi cu promptitudine nevoile reale de sănătate ale populaţiei din comunităţi, deoarece contextul epidemiologic impune luarea unor măsuri, la scară naţională, pentru îndeplinirea obligaţiei statului de garantare a dreptului constituţional al cetăţenilor la ocrotirea sănătăţii, prin certificarea calităţii serviciilor de sănătate,având în vedere că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, pentru limitarea infectării cu COVID-19 în rândul populaţiei defavorizate ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viaţă şi, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se aprobă punerea la dispoziţia autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, definite ca fiind:a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;b) persoanele din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;c)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!