Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGEA nr. 15 din 8 martie 2021bugetului de stat pe anul 2021
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 9 martie 2021Data intrării în vigoare 12-03-2021
  Formă consolidată valabilă la data 08-09-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 08-09-2021 până la data de 28-01-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 15 din 8 martie 2021, publicate în Monitorul Oficial nr. 236 din 9 martie 2021, la data de 08 Septembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 15 din 18 martie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 7 septembrie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2021Articolul 1Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2021 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.Articolul 2(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!