Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.363 din 7 septembrie 2021privind aprobarea Procedurii de certificare şi monitorizare pentru programele cu finanţare nerambursabilă aflate în implementare la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului prin intermediul agenţiilor pentru IMM, atragere de investiţii şi promovare a exportului, precum şi prin intermediul instituţiilor de credit partenere, necesar a fi aplicată în contextul pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 14 septembrie 2021Data intrării în vigoare 14-09-2021

  Având în vedere:– Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 894/2017, cu modificările ulterioare;– Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.066/2017, cu modificările ulterioare;– Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 978/2018;– Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 955/2018;– Schema de ajutor de minimis prevăzută în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Startup Nation - România“, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 692/2017;– Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.854/2018;
  – Referatul de aprobare al Direcţiei generale ajutor de stat nr. 356.750 din 31.08.2021,
  în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului,ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă prezenta Procedură de certificare şi monitorizare pentru programele cu finanţare nerambursabilă aflate în implementare la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului prin intermediul agenţiilor pentru IMM, atragere de investiţii şi promovare a exportului, precum şi prin intermediul instituţiilor de credit partenere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
  Paul Ene,

  secretar de stat
  Bucureşti, 7 septembrie 2021.Nr. 1.363.ANEXĂ Deschideți PROCEDURAde certificare şi monitorizare pentru programele cu finanţare nerambursabilă aflate înimplementare la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului prin intermediulagenţiilor pentru IMM, atragere de investiţii şi promovare a exportului, precum şi prinintermediul instituţiilor de credit partenere, necesar a fi aplicată în contextul pandemieide COVID-19

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!