Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ANEXĂ din 3 septembrie 2021privind evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 14 septembrie 2021Data intrării în vigoare 14-09-2021


  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.761 din 3 septembrie 2021, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021.
  Articolul 1(1) Testele bacteriologice bazate pe cultivare se efectuează doar în cadrul investigaţiilor epidemiologice şi în evaluarea punctuală a impactului măsurilor de control al infecţiilor sau al modificărilor protocoalelor de lucru, fiind recomandate de către serviciul/compartimentul sau medicul responsabil pentru prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale.(2) În aceste situaţii se va comunica medicului microbiolog suspiciunea existenţei microorganismului urmărit în cadrul testărilor. Interpretarea rezultatelor acestora se realizează de către personalul serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în colaborare cu şeful laboratorului de microbiologie al unităţii sanitare.Articolul 2Recoltarea probelor microbiologice din mediul spitalicesc se poate efectua în zonele de risc identificate pe harta riscurilor cuprinse în planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale conform planificării.Articolul 3În cadrul planificării procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie este important de stabilit un număr reprezentativ de suprafeţe/obiecte de evaluat, pentru a decide nivelul de bază al curăţeniei în cadrul unităţii, precum şi numărul de analize care trebuie efectuate pentru a putea monitoriza în acest fel îmbunătăţirea sau deteriorarea practicilor. Se recomandă monitorizarea curăţeniei în 10-15% a spaţiilor medicale sau într-un eşantion reprezentativ statistic. Dacă în acestea se obţin scoruri peste 80% a eficienţei curăţeniei, monitorizarea se poate restrânge la 5% din spaţiile medicale, cu condiţia menţinerii practicilor de curăţenie.
  Articolul 4În afara recoltării de probe microbiologice, în funcţie de zona de risc, verificarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie se poate efectua utilizând şi alte metode calitative (observaţionale sau de teste rapide):a) observarea directă - sistematică, folosind grile de observaţie (checklist) pe baza protocoalelor de curăţenie şi dezinfecţie;b) marcarea sistematică a suprafeţelor cu substanţe fluorescente la lumina UV (ultravioletă); se marchează înaintea curăţeniei/dezinfecţiei planificate, cu verificarea după efectuarea curăţeniei/dezinfecţiei;c) măsurarea ATP (adenozin trifosfatului) sau NAD (nicotinamida adenin-dinucleotidei) de pe suprafeţe - se stabilesc standarde specifice fiecărei suprafeţe testate.Articolul 5Interpretarea rezultatelor în urma procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie se efectuează de către personalul serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform specificaţiilor producătorilor aparaturii/testelor specifice sau rezultatelor observaţionale privind respectarea procedurilor specifice.
  Articolul 6Testarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie se realizează de către personalul serviciului/ compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale. Interpretarea rezultatelor testărilor microbiologice efectuate în cadrul investigărilor în focar se face în colaborare cu şeful laboratorului/compartimentului de microbiologie din cadrul laboratorului de analize clinice al unităţii sanitare sau al laboratorului extern contractat.Articolul 7În cadrul activităţii de control în sănătatea publică realizată în unităţile sanitare publice şi private, exercitată de către personalul de specialitate împuternicit din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, conform normelor generale şi specifice elaborate de către instituţiile abilitate şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, se prelevează probe în vederea testării eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!