Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 22 din 3 septembrie 2021pentru încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 22.848/2020 privind explorarea resurselor de tuf industrial din perimetrul Racoş-Munţii Perşani, judeţul Braşov, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea ZEOLITES PRODUCTION - S.A., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 234/2020
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 septembrie 2021Data intrării în vigoare 14-09-2021

  Având în vedere:– art. 34 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 301.900 din 1.09.2021 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.Articolul 1Concesiunea minieră de explorare a resurselor de tuf industrial din perimetrul Racoş-Munţii Perşani, judeţul Braşov, convenită prin Licenţa de concesionare pentru explorare nr. 22.848/2020, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 234/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 21 iulie 2020, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea ZEOLITES PRODUCTION - S.A., în calitate de concesionar, cu sediul în localitatea Rupea, oraşul Rupea, Str. Republicii nr. 359, judeţul Braşov, cod unic de înregistrare 32475806, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J8/631/2016, încetează la data publicării prezentei decizii. Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Daniel Grigoroiu-Norocel
  Bucureşti, 3 septembrie 2021.Nr. 22.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!