Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 380 din 15 septembrie 2021privind informarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 20 septembrie 2021Data intrării în vigoare 20-09-2021

  În temeiul:– prevederilor art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederilor art. 39 alin. (3) lit. k), art. 40 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
  – prevederilor art. 5 alin. (2) şi ale art. 6 alin. (1) lit. i) şi p) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021,
  preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă forma şi modalitatea de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a informării cu privire la orice neconcordanţă dintre informaţiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali şi informaţiile pe care le deţin entităţile raportoare cu privire la aceştia, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Obligaţia de transmitere a informării prevăzute la art. 1 revine entităţilor raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 3Transmiterea informării prevăzute la art. 1, completată în format electronic, se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on-line, pus la dispoziţie de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, după cum urmează:a) pentru entităţile raportoare, cu excepţia instituţiilor de credit şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine - prin portalul web accesibil la adresa de internet https://rapoarte.onpcsb.ro;b) pentru instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine - prin portalul https://sestdi.onpcsb.ro, accesibil în reţeaua de comunicaţii interbancare a Băncii Naţionale a României;c) mesajul prin care se transmite informarea prevăzută la art. 1 cuprinde în mod obligatoriu:– în rubrica „Subiect“: „Informare neconcordanţe beneficiar real“; – în corpul mesajului: orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent;– în ataşament: informarea elaborată după modelul prevăzut în anexa la prezentul ordin, în format document word (.doc, .docx);
  – semnătura electronică a emitentului.
  Articolul 4Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziţia entităţilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, modelul informării prevăzute în anexa la prezentul ordin, în format document word (.doc, .docx).Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

  p. Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
  Constantin Ilie Aprodu
  Bucureşti, 15 septembrie 2021.Nr. 380.ANEXĂNumăr/Dată de înregistrare:Către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării BanilorINFORMAREreferitoare la neconcordanţele privind beneficiarul real,în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioareÎn temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de entitate raportoare, vă informăm cu privire la neconcordanţele existente între informaţiile disponibile în registrul central privind beneficiarii reali organizat la autoritatea ............... şi informaţiile privind beneficiarii reali pe care le deţinem pentru clientul .............:Capitolul I Informaţii privind entitatea raportoare
  Denumirea
  Forma juridică de organizare
  Judeţul
  Localitatea
  Persoana de contact
  Numele şi prenumele:
  Funcţia:
  Tel.:
  E-mail:
  Capitolul II Informaţii privind clientul entităţii raportoare
  Denumirea
  Forma juridică de organizare
  Numărul de înregistrare la ONRC
  Codul unic de înregistrare
  Adresa
  Judeţul
  Localitatea
  Strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector
  Reprezentantul legal
  Numele şi prenumele:
  Funcţia:
  Tel.:
  E-mail:
  Capitolul III Informaţii privind beneficiarul(ii) real(i) pe care le deţine entitatea raportoare
  Numele şi prenumele:
  Data naşterii
  Codul numeric personal
  Act de identitate: seria, numărul:
  Cetăţenia
  Domiciliul
  Judeţul
  Localitatea
  Strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector
  Dacă sunt mai mulţi beneficiari reali, se completează un tabel separat cu datele pentru fiecare persoană în parte.
  Capitolul IV Informaţii privind beneficiarul(ii) real(i) înregistrat(ţi) în registrul central organizat la nivelul ONRC/MJ/ANAF*)*) Se va menţiona explicit la nivelul cărei autorităţi este organizat registrul central în care figurează beneficiarul(ii) real(i).
  Numele şi prenumele:
  Data naşterii
  Codul numeric personal
  Act de identitate: seria, numărul:
  Cetăţenia
  Domiciliul
  Judeţul
  Localitatea
  Strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector
  Dacă sunt mai mulţi beneficiari reali, se completează un tabel separat cu datele pentru fiecare persoană în parte.
  Capitolul V Neconcordanţe între informaţiile privind beneficiarii reali pe care le deţine entitatea raportoare şi informaţiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!