Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 981 din 15 septembrie 2021privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil ca urmare a reevaluării, trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 21 septembrie 2021Data intrării în vigoare 21-09-2021

  Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi al art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării.
  Articolul 2Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 3(1) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 2 se face în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării, după caz, în condiţiile legii.(2) Sumele rezultate din valorificarea construcţiilor prevăzute la art. 2, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul de stat.
  Articolul 4Administraţia Naţională „Apele Române“, prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 15 septembrie 2021.Nr. 981.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)16335444Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite24326056Administraţia Naţională „Apele Române“
  3. Ordonator terţiar de credite23780878Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

  Nr. crt.Nr. MFCod de clasificareDenumireDescriere tehnicăAdresaAnul dobândirii/ Dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)
  1652978.28.01Cantonul PrisecaniSuprafaţă teren = 887 mp; Suprafaţă construită = S_C1-canton = 94 mp, S_C2-anexă = 72 mp, S_C3-anexă = 15 mp, S_C4-anexă = 5 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 94 mp, S_C2-anexă = 72 mp, S_C3-anexă = 15 mp, S_C4-anexă = 5 mp; tip clădire = P; CF = 60551, UAT Prisăcani; Suprafaţă utilă = mpŢara: România; judeţul: Iaşi; comuna Prisăcani; -; nr.: -; Iaşi199835.899
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad,instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
  prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării, după caz, în condiţiile legii

  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)16335444Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite24326056Administraţia Naţională „Apele Române“
  3. Ordonator terţiar de credite23780878Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad

  Nr. crt.Nr. M.F.Cod de clasificareDenumirea bunului imobil conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006Locul unde este situat bunul imobil conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006Descrierea tehnică a bunului imobil conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006Descrierea tehnică a construcţiilor care trec în domeniul privat al statuluiValoarea construcţiilor care trec în domeniul privat al statului (lei)
  165297 (parţial)8.28.01Cantonul PrisecaniŢara: România; Judeţul: Iaşi; comuna Prisăcani; -; nr.: -; IaşiSuprafaţă teren = 887 mp;Suprafaţă construită = S_C1-canton = 94 mp, S_C2-anexă = 72 mp, S_C3-anexă = 15 mp, S_C4-anexă = 5 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 94 mp, S_C2-anexă = 72 mp, S_C3-anexă = 15 mp, S_C4-anexă = 5 mp; Tip clădire = P; CF = 60551, UAT Prisăcani; Suprafaţă utilă = mpC1-canton = 94 mp C4-anexă = 5 mp CF nr. 60551 Prisăcani14.181,07
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!