Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 982 din 15 septembrie 2021pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Alexandru Ioan Cuza» în cazarma 3607 Constanţa"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 21 septembrie 2021Data intrării în vigoare 21-09-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Alexandru Ioan Cuza» în cazarma 3607 Constanţa“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.Articolul 3Ministerul Apărării Naţionale răspunde de modul de utilizare a sumelor prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán

  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 15 septembrie 2021.Nr. 982.ANEXĂCARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Alexandru Ioan Cuza» în cazarma 3607 Constanţa“
  Titular: Ministerul Apărării Naţionale
  Beneficiar: Direcţia domenii şi infrastructuri - pentru perioada realizării investiţiei
  Beneficiar final: Statul Major al Forţelor Navale
  Amplasament: municipiul Constanţa, Bd. 1 Mai nr. 101, judeţul Constanţa
  Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja cu respectarea reglementărilor tehnice: Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!