Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.997 din 23 august 2021privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa cu program normal "Roboţel" din municipiul Constanţa
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 21 septembrie 2021Data intrării în vigoare 21-09-2021

  Ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 13 din 30.07.2021, în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
  Articolul 1(1) Începând cu anul şcolar 2021-2022, activitatea de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa cu program normal „Roboţel“ din municipiul Constanţa şi a structurii arondate Grădiniţa cu program normal nr. 27 din municipiul Constanţa, acreditate prin efectul legii, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“, se va desfăşura în sediul din strada Nicolae Iorga nr. 14, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa. (2) Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa cu program normal „Roboţel“ din municipiul Constanţa are o capacitate maximă de şcolarizare de 6 formaţiuni de studiu întrun schimb. Articolul 2Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa cu program normal „Roboţel“ din municipiul Constanţa îşi păstrează statutul de unitate de învăţământ acreditată. Articolul 3Direcţia generală învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa cu program normal „Roboţel“ din municipiul Constanţa, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 23 august 2021.Nr. 4.997.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!