Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.074 din 26 august 2021privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" şi "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională "Agora" din municipiul Oradea
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 21 septembrie 2021Data intrării în vigoare 21-09-2021

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de prevederile art. II alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere dispoziţiile art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2020, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.632/2014*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei „Agora“ din municipiul Oradea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Agora“ din municipiul Oradea,*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.632/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 7 din 9.07.2021 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 13 aprilie-2 iulie 2021, în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“, program „prelungit“, limba de predare „română“, respectiv pentru nivelul de învăţământ „gimnazial“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“, limba de predare „română“, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Agora“, cu sediul în municipiul Oradea, strada Piaţa Tineretului nr. 8, strada Sfântul Apostol Andrei nr. 2, judeţul Bihor, începând cu anul şcolar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Agora“ din municipiul Oradea, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.Articolul 3Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Agora“ din municipiul Oradea are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2025-2026.
  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „preşcolar“, respectiv „gimnazial“ autorizat, se preia la nivelul de învăţământ „preşcolar“, respectiv „gimnazial“ acreditat în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Agora“ din municipiul Oradea.Articolul 5(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Agora“ din municipiul Oradea dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.(2) În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular acreditate Şcoala Gimnazială Internaţională „Agora“ din municipiul Oradea revine fondatorilor.Articolul 6
  Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Agora“ din municipiul Oradea este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
  Articolul 7Fundaţia „Agora“ din municipiul Oradea, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială Internaţională „Agora“ din municipiul Oradea, Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 8Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 august 2021.Nr. 5.074.ANEXĂJudeţul Bihor
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/Specializarea/Limba de predareForma de învăţământ
  1.Şcoala Gimnazială Internaţională “Agora“6/18.05.2021Fundaţia „Agora“Municipiul Oradea, str. Piaţa Tineretului nr. 8,
  str. Sfântul Apostol Andrei nr. 2, tel.: 0259/472513,scoalaagora@gmail.com
  Preşcolar RomânăPP
  GimnazialRomânăCu frecvenţă
  Capacitate maximă de şcolarizare*) - 44 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 36 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 8 formaţiuni de studiu/schimbul 2) Dintre care 6 săli pentru nivel preşcolar
  *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!