Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.078 din 26 august 2021privind desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Maryland" din municipiul Bucureşti
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 21 septembrie 2021Data intrării în vigoare 21-09-2021

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d), respectiv art. 29^1 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare al Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.514/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maryland“ din municipiul Bucureşti, având în vedere Adresa Grădiniţei „Maryland“ din municipiul Bucureşti nr. 392 din 3.08.2020, înregistrată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar cu nr. 2.926 din 3.08.2020,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
  Articolul 1Se desfiinţează unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maryland“ cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Drumul Ghindari nr. 150-154, sectorul 5, cu nivelul de învăţământ „preşcolar“, limba de predare „română“, program „normal“. Articolul 2(1) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar are obligaţia de a comunica unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maryland“ din municipiul Bucureşti prezentul ordin în termen de 30 de zile de la emiterea acestuia.(2) Grădiniţa „Maryland“ din municipiul Bucureşti are dreptul de a contesta ordinul ministrului educaţiei privind desfiinţarea în termen de 30 de zile de la comunicarea acestuia, conform reglementărilor legale în vigoare.Articolul 3Începând cu anul şcolar 2021-2022, Grădiniţa „Maryland“ din municipiul Bucureşti nu mai are dreptul de a şcolariza copii la nivelul de învăţământ „preşcolar“.Articolul 4Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, S.C. Starlicht One - S.R.L. din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maryland“ din municipiul Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 august 2021.
  Nr. 5.078.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!