Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.079 din 26 august 2021privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Creştin "Pro Deo" din municipiul Cluj-Napoca
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 21 septembrie 2021Data intrării în vigoare 21-09-2021

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.690/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo“ din municipiul Cluj-Napoca, respectiv ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.866/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo“ din municipiul Cluj-Napoca,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 7 din 9.07.2021,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,
  ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1(1) Începând cu anul şcolar 2021-2022, activitatea de învăţământ a Liceului Teoretic Creştin „Pro Deo“ din municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55A, judeţul Cluj, acreditată pentru nivelul de învăţământ „primar“, „gimnazial“ şi „liceal“, se va desfăşura şi în sediul din strada Grigore Alexandrescu nr. 26A, forma de învăţământ „cu frecvenţă“, limba de predare „română“. (2) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo“ din municipiul Cluj-Napoca are o capacitate maximă de şcolarizare de 48 de formaţiuni de studiu, în două schimburi (maximum 32 de formaţiuni de studiu în schimbul 1 şi maximum 16 formaţiuni de studiu în schimbul 2); pentru sediul din municipiul Cluj-Napoca, strada Grigore Alexandrescu nr. 26A, judeţul Cluj, capacitatea este de 42 de formaţiuni de studiu, în două schimburi (maximum 26 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 16 formaţiuni de studiu/schimbul 2). Articolul 2Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo“ din municipiul Cluj-Napoca, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 august 2021.Nr. 5.079.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!