Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 984 din 15 septembrie 2021privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Suceava în domeniul public al municipiului Fălticeni
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 21 septembrie 2021Data intrării în vigoare 21-09-2021

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi (2) şi al art. 292 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Suceava, ca urmare a reevaluării şi înscrierii în cartea funciară, potrivit anexei nr. 1.
  Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Suceava, în domeniul public al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava.(2) Scopul transmiterii imobilului prevăzut în anexa nr. 2 îl reprezintă reabilitarea bazei sportive nautice pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specifice acesteia, precum şi dezvoltarea activităţilor de tineret şi sport în municipiul Fălticeni, în condiţiile legii.Articolul 3(1) Municipiul Fălticeni, prin Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, se obligă să menţină destinaţia actuală a imobilului şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi a unităţilor/instituţiilor din subordinea acestuia.(2)
  Municipiul Fălticeni, prin Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, se obligă ca, în termen de 5 ani de la preluarea imobilului, să realizeze lucrări de reabilitare, modernizare, consolidare şi extindere a imobilului prin finanţare de la bugetul local, în condiţiile legii.
  Articolul 4(1) Ministerul Tineretului şi Sportului va monitoriza, verifica şi controla, prin Clubul Sportiv Municipal Suceava, modul de folosire a imobilului în conformitate cu destinaţia acestuia, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. i) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În cazul în care Ministerul Tineretului şi Sportului constată că municipiul Fălticeni nu respectă obligaţiile prevăzute la art. 3, iniţiază demersurile pentru transmiterea bunurilor în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Suceava, în condiţiile legii.Articolul 5(1) Predarea-preluarea imobilului prevăzut în anexa nr. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) În termen de 60 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda, prin grija noului proprietar, la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Fălticeni.
  Articolul 6Ministerul Tineretului şi Sportului, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, prin abrogarea poziţiei nr. MF 34735.Articolul 7Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 8
  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Carol-Eduard Novák
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 15 septembrie 2021.Nr. 984.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi care îşi actualizează valoarea de inventar şi îşi modifică caracteristicile tehnice, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară

  Nr. M.F.PCod clasificareDenumirea imobiluluiLocul unde este situat bunul imobilAdministratorDescrierea tehnică din inventarul centralizat Valoarea din inventarul centralizat (în lei)Adresă actualizatăCaracteristicile tehnice actualizateValoarea actualizată (în lei)Valoarea totală actualizată (în lei)
  347358.26.02Baza Nautică FălticeniŢara: România, judeţul: Suceava, municipiul Fălticeni, nr. FN, lac ŞomuzMinisterul Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Suceava (CUI: 4244059)Hangar şi vestiare în suprafaţă de 330 mp0Ţara: România, judeţul: Suceava, municipiul Fălticeni, str. Nada Florilor nr. 83Corp de proprietate nr. 2191: Teren în suprafaţă de 289 mp şi construcţii: C1 - Clădire debarcader, cu suprafaţă construită la sol 289 mp şi suprafaţă desfăşurată 289 mp; conform CF nr. 35105 Fălticeni71.500114.100
  Corp de proprietate nr. 2190: Teren în suprafaţă de 382 mp şi construcţii: C1 - anexă baza sportivă, cu suprafaţă construită la sol 14 mp şi suprafaţă desfăşurată 14 mp; C2 - cabină poartă, cu suprafaţă construită la sol 11 mp şi suprafaţă desfăşurată 11 mp; conform CF nr. 35266 Fălticeni42.600
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Suceava, care se transmite în domeniul public al municipiului Fălticeni
  Nr. atribuit de M.F.P.Codul de clasificareDenumireLocul unde este situat bunul imobilPersoana juridică de la care se transmite bunul imobilPersoana juridică la care se transmite bunul imobilCaracteristicile tehnice actualizateValoarea de inventar (în lei)Valoarea totală de inventar (în lei)
  347358.26.02Baza Nautică FălticeniŢara: România, judeţul: Suceava, municipiul Fălticeni, str. Nada Florilor nr. 83Statul român şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Suceava (CUI: 4244059)Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava (CUI: 5432522)Corp de proprietate nr. 2191: Teren în suprafaţă de 289 mp şi construcţii:
  C1 - Clădire debarcader, cu suprafaţă construită la sol 289 mp şi suprafaţă desfăşurată 289 mp; conform CF nr. 35105 Fălticeni
  71.500114.100
  Corp de proprietate nr. 2190: Teren în suprafaţă de 382 mp şi construcţii: C1 - anexă baza sportivă, cu suprafaţă construită la sol 14 mp şi suprafaţă desfăşurată 14 mp; C2 - cabină poartă, cu suprafaţă construită la sol 11 mp şi suprafaţă desfăşurată 11 mp; conform CF nr. 35266 Fălticeni42.600
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!