Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.234 din 2 septembrie 2021privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 21 septembrie 2021Data intrării în vigoare 21-09-2021

  Având în vedere Procesul-verbal nr. 15 din 18.08.2021 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi ale art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite prezentul ordin.Articolul 1
  Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:a) elementele de identificare a organismului;b) perioada de valabilitate a notificării;c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 4La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.645/2017 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 28 iulie 2017, se abrogă.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 2 septembrie 2021.Nr. 1.234.ANEXĂDenumirea organismului: SOCIETATEA COMERCIALĂ GCP CERTIFICĂRI - S.R.L.NB 2500Adresa: Splaiul Independenţei nr. 202 A, sectorul 6, Bucureşti,
  tel.: +40 374.050.438, fax: +40 378.105.119, e-mail: office@gcpcertificari.ro Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR EN ISO/CEI 17065:2013.Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).Domeniile de competenţă:
  Nr. deciziei CEFamiliile de produse şi utilizările preconizateSistemul de evaluare şi verificareSpecificaţiile tehnice armonizateFuncţia organismului
  95/467/CECoşuri, canale de fum şi produse specifice (1/1)• Coşuri (module de înălţimea unui etaj), căptuşeli pentru coşuri (din module sau compacte), coşuri cu pereţi multipli (din module sau compacte), coşuri cu perete simplu compacte, echipamente pentru coşuri neataşate şi ataşate prefabricatePentru utilizare la coşuriSistem 2+SR EN 1457-1:2012SR EN 1457-2:2012SR EN 1856-1:2009SR EN 1856-2:2009SR EN 1857:2010SR EN 1858+A1:2011
  SR EN 13063-1+A1:2007SR EN 13063-2+A1:2007SR EN 13063-3:2007SR EN 13069:2006SR EN 13084-5:2005SR EN 13084-5:2005/AC:2006SR EN 13084-7:2013
  CPF
  97/740/CEProduse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3):. Produse de zidărie categoria IElemente având o rezistenţă medie la compresiune cu o probabilitate de a nu fi atinsă de cel mult 5%(în stâlpi, pereţi şi compartimentări)Sistem 2+ SR EN 771-1+A1:2015SR EN 771-2+A1:2015SR EN 771-3+A1:2015SR EN 771-4+A1:2015SR EN 771-5+A1:2015SR EN 771-6+A1:2015
  CPF
  98/598/CEAgregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):. Anrocament cu piatră sortată (construcţii hidraulice şi alte lucrări de inginerie civilă)Sistem 2+SR EN 12620:2002+A1:2008SR EN 13043:2003SR EN 13043:2003/AC:2004SR EN 13139:2003SR EN 13139:2003/AC:2004SR EN 13242+A1:2008SR EN 13383-1:2003SR EN 13383-1:2003/AC:2004SR EN 13450:2003SR EN 13450:2003/AC:2004CPF
  98/598/CAgregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):. Balast de cale ferată (lucrări de căi ferate)Sistem 2+
  SR EN 12620:2002+A1:2008SR EN 13043:2003SR EN 13043:2003/AC:2004SR EN 13139:2003SR EN 13139:2003/AC:2004SR EN 13242+A1:2008SR EN 13383-1:2003SR EN 13383-1:2003/AC:2004SR EN 13450:2003SR EN 13450:2003/AC:2004CPF
  98/598/CEAgregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):. Agregate şi filere pentru beton, mortar şi pastă de ciment (la clădiri, drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)Sistem 2+SR EN 12620:2002+A1:2008SR EN 13043:2003SR EN 13043:2003/AC:2004SR EN 13139:2003SR EN 13139:2003/AC:2004
  SR EN 13242+A1:2008SR EN 13383-1:2003SR EN 13383-1:2003/AC:2004SR EN 13450:2003SR EN 13450:2003/AC:2004
  CPF
  98/598/CEAgregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):. Agregate pentru mixturi cu sau fără lianţi hidraulici (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)Sistem 2+SR EN 12620:2002+A1:2008SR EN 13043:2003SR EN 13043:2003/AC:2004SR EN 13139:2003SR EN 13139:2003/AC:2004CPF
     SR EN 13242+A1:2008SR EN 13383-1:2003SR EN 13383-1:2003/AC:2004SR EN 13450:2003SR EN 13450:2003/AC:2004CPF
  98/598/CEAgregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):. Agregate pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (utilizate la construcţia şi tratarea la suprafaţă a drumurilor)Sistem 2+ SR EN 12620:2002+A1:2008SR EN 13043:2003SR EN 13043:2003/AC:2004SR EN 13139:2003SR EN 13139:2003/AC:2004SR EN 13242+A1:2008SR EN 13383-1:2003SR EN 13383-1:2003/AC:2004SR EN 13450:2003SR EN 13450:2003/AC:2004CPF
  98/598/CEAgregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):. Filere pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)
  Sistem 2+ SR EN 12620:2002+A1:2008SR EN 13043:2003SR EN 13043:2003/AC:2004SR EN 13139:2003SR EN 13139:2003/AC:2004SR EN 13242+A1:2008SR EN 13383-1:2003SR EN 13383-1:2003/AC:2004SR EN 13450:2003SR EN 13450:2003/AC:2004CPF
  98/601/CEProduse pentru construcţia drumurilor (1/2):. Amestecuri bituminoase (pentru utilizări în construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor)Sistem 2+SR EN 13108-1:2006SR EN 13108-1:2006/AC:2008SR EN 13108-2:2006SR EN 13108-2:2006/AC:2008
  SR EN 13108-3:2006SR EN 13108-3:2006/AC:2008SR EN 13108-4:2006SR EN 13108-4:2006/AC:2008SR EN 13108-5:2006SR EN 13108-5:2006/AC:2008SR EN 13108-6:2006SR EN 13108-6:2006/AC:2008SR EN 13108-7:2006SR EN 13108-7:2006/AC:2008
  CPF
  99/94/CEProduse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (1/1):. Produse prefabricate din beton normal/ uşor/celular autoclavizat (pentru utilizări structurale)Sistem 2+SR EN 1168:2005+A3:2011 SR EN 12737+A1:2008 SR EN 12794:2005+A1:2007 SR EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 SR EN 12843:2004
  SR EN 13224:2011SR EN 13225:2013SR EN 13693+A1:2009SR EN 13747:2005+A2:2010SR EN 13978-1:2005SR EN 14843:2007SR EN 14844+A2:2011SR EN 14991:2007SR EN 14992:2007+A1:2012SR EN 15050:2007+A1:2012SR EN 15037-1:2008SR EN 15037-2+A1:2011SR N 15037-3+A1:2011SR EN 15037-4+A1:2013SR EN 15258:2009
  CPF
  NOTĂ: CPF = funcţia specifică de certificare a controlului producţiei în fabrică.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!