Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.235 din 2 septembrie 2021privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 21 septembrie 2021Data intrării în vigoare 21-09-2021

  Având în vedere Procesul-verbal nr. 16 din 18.08.2021 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (4) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi ale art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite prezentul ordin.Articolul 1
  Se aprobă extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:a) elementele de identificare a organismului;b) perioada de valabilitate a notificării;c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 2 septembrie 2021.Nr. 1.235.ANEXĂDenumirea organismului: SOCIETATEA COMERCIALĂ AEROQ - S.A.NB 1840Adresa: str. Feleacu nr. 14 B, sectorul 1, Bucureşti, tel. : +40(21) 232.33.18, fax: +40(21) 232.34.17, e-mail : aeroq@mb.roknet.ro, website: http://www.aeroq.ro Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR EN ISO/CEI 17065:2013.Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).Domeniile de competenţă:
  Nr. deciziei CEFamiliile de produse şi utilizările preconizate
  Sistem evaluare şi verificareSpecificaţiile tehnice armonizateFuncţia organismului
  99/93/CEUşi, ferestre, obloane, storuri, portaluri şi feroneria aferentă (1/1) Ferestre (cu sau fără feroneria aferentă) (Utilizate în compartimentări antifoc/antifum şi pe traseele de evacuare)Sistem 1SR EN 14351-1+A2:2016 SR EN 16034:2014CP
  2000/245/CESticlă plată, profilată şi produse din sticlă modelată (1/6) Elemente de sticlă izolatoare (Pentru utilizări într-un ansamblu de sticlă special destinat să confere rezistenţă la foc)Sistem 1SR EN 1279-5+A2:2018CP
  2000/245/CESticlă plată, profilată şi produse din sticlă modelată (1/6) Panouri de sticlă plată şi bombată
  (Pentru utilizări într-un ansamblu de sticlă special destinat să confere rezistenţă la foc)
  Sistem 1SR EN 14449:2005 SR EN 14449:2005/AC:2006CP
  NOTĂ: CP = funcţia specifică de certificare a produselor pentru construcţii.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!