Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.083 din 26 august 2021privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Montessori Schule" din municipiul Cluj-Napoca
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 21 septembrie 2021Data intrării în vigoare 21-09-2021

  Ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,având în vedere dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.674/2019*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ „primar II“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Montessori Schule“ din municipiul Cluj-Napoca,*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.674/2019 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 10 din 23.07.2021, în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,
  ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1(1) Începând cu anul şcolar 2021-2022, activitatea de învăţământ a Şcolii Primare „Montessori Schule“ din municipiul Cluj-Napoca, autorizată pentru nivelul de învăţământ „primar II“ (alternativa educaţională Montessori), limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“, se va desfăşura pentru nivelul de învăţământ „primar II (alternativa educaţională Montessori) în sediul 1 din municipiul Cluj-Napoca, strada Braşov nr. 33, judeţul Cluj, respectiv sediul 2 din strada Nicolae Drăganu nr. 3, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj. (2) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Montessori Schule“ din municipiul Cluj-Napoca are o capacitate maximă de şcolarizare de 8 formaţiuni de studiu în într-un singur schimb, din care 4 formaţiuni de studiu într-un singur schimb pentru nivelul de învăţământ „primar II“ (alternativa educaţională Montessori). Articolul 2Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Montessori Schule“ din municipiul Cluj-Napoca îşi păstrează statutul de unitate de învăţământ autorizată. Articolul 3
  Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Primară „Montessori Schule“ din municipiul Cluj-Napoca, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 august 2021.Nr. 5.083.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!