Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 **)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 20 iulie 2004Data intrării în vigoare 23-07-2004
  Formă consolidată valabilă la data 11-10-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-10-2021 până la data de 26-10-2021


  La data de 10-11-2016 Titlul legii a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016
  Notă CTCE Reproducem prevederile art. II și III din LEGEA nr. 179 din 28 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 638 din 29 iunie 2021:Articolul IIComisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989, înfiinţată în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va restitui Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 toate documentele nesoluţionate, pe baza unui proces-verbal de predare-primire care se întocmeşte în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Contestaţiile nesoluţionate se restituie în plic închis, prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, prin intermediul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 petenţilor contestatori. Contestatorii sunt de drept repuşi în termenul de contestaţie la instanţa competentă de la data restituirii contestaţiei, astfel cum este înscrisă în confirmarea de primire.Articolul IIIDe la data intrării în vigoare a prezentei legi, litigiile legate de aplicarea dispoziţiilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în care acţiunea este formulată în contradictoriu cu Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 şi care se află pe rolul instanţelor spre soluţionare, în fond, la secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului ori în recurs, la secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, vor fi soluţionate în contradictoriu cu Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul IRevoluţia română din decembrie 1989La data de 15-02-2008 Cap. I a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2008.Articolul 1Revoluţia Română din Decembrie 1989, declanşată prin revolta populară de la Timişoara, continuată în municipiul Bucureşti şi în alte localităţi ale României, unde revoltele cetăţenilor români au fost reprimate de forţele de ordine şi s-au soldat cu morţi, răniţi sau arestaţi, constituie un moment crucial în istoria ţării, întrucât a avut un caracter profund anticomunist şi a condus la dobândirea libertăţii şi la instaurarea democraţiei în România.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!