Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 29 iunie 2021de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementrează condiţiile acordării asistenţei medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021- 2022
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 bis din 30 iunie 2021Data intrării în vigoare 01-07-2021
  Formă consolidată valabilă la data 22-10-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-10-2021 până la data de 25-01-2022


  Aprobate prin ORDINUL 1.068/627/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 30 iunie 2021.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 29 iunie 2021, publicate în Monitorul Oficial nr. 642 bis din 30 iunie 2021, la data de 22 Octombrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de RECTIFICAREA nr. 1.068/627/2021; ORDINUL nr. 1.359/694/2021; RECTIFICAREA nr. 1.068/627/2021; ORDINUL nr. 2.213/937/2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Anexa nr. 1 CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE SERVICII MINIMAL ŞI DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂA. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico- chirurgicală;1.2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic;1.3.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!