Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 74 din 22 decembrie 2020pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1282 din 23 decembrie 2020Data intrării în vigoare 23-12-2020
  Formă consolidată valabilă la data 04-11-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 04-11-2021 până la data de 21-01-2022

  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 40 şi art. 41 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
  Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă componenţa nominală a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 decembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  LUDOVIC ORBAN
  Bucureşti, 22 decembrie 2020.Nr. 74.ANEXĂ 1. Componenţa Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizareLimitele aprobate: 11-41

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!