Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 249 din 12 octombrie 2021pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021Data intrării în vigoare 16-10-2021

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul IDupă alineatul (1^9) al articolului 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (1^10), cu următorul cuprins:(1^10) În municipii şi oraşe, elevii din învăţământul primar care frecventează cursurile unei unităţi de învăţământ de stat particulare şi confesionale autorizate/acreditate pot beneficia de transport specializat de tipul curse şcolare pentru transportul de la/până la unitatea de învăţământ. Acoperirea cheltuielilor pentru transportul specializat se asigură din bugetul de stat, prin transfer către unităţile administrativ-teritoriale.
  Articolul IIPrevederile prezentei legi intră în vigoare începând cu prima zi a anului şcolar 2022-2023.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  LUDOVIC ORBAN
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 12 octombrie 2021.Nr. 249.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!