Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.037 din 29 septembrie 2021privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021Data intrării în vigoare 13-10-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Valoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului, având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform datelor prezentate în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a recepţionării şi punerii în funcţiune a acestora ca piloni de radiocomunicaţii şi spaţii tehnico-administrative destinate derulării activităţii de telecomunicaţii speciale.Articolul 3Serviciul de Telecomunicaţii Speciale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU

  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  p. Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
  Natalia Corina Băluţă,
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 29 septembrie 2021.Nr. 1.037.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrareaServiciului de Telecomunicaţii Speciale a cărui valoare de inventar se modifică
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
  2. Ordonator secundar de credite  
  3. Ordonator terţiar de credite  
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat 
   
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar - lei -Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţile (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
  355178.19.01Reţele telefonice de transport şi distribuţie  Ţara: România199883.067.185,87 Hotărârea Guvernului nr. 808/1997 P.V. nr. 35.873/31.12.2008 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009P.V. nr. 35.272/31.12.2009 Hotărârea Guvernului nr. 887/2010P.V. S/40.257/10.03.2011 Hotărârea Guvernului nr. 666/2011Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 136/2013Hotărârea Guvernului nr. 316/2014Hotărârea Guvernului nr. 960/2014Hotărârea Guvernului nr. 431/2015Hotărârea Guvernului nr. 247/2016Hotărârea Guvernului nr. 1.023/2016Hotărârea Guvernului nr. 993/2018Hotărârea Guvernului nr. 600/2019Hotărârea Guvernului nr. 388/2020Hotărârea Guvernului nr. 464/2021În administrare Imobil
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilordin domeniul public al statului şi care se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
  2. Ordonator secundar de credite  
  3. Ordonator terţiar de credite  
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat  
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosinţăValoarea de inventar - lei -Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţile (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
   8.19.01Imobil 79Construcţie metalică Ţara: România; judeţ: Vâlcea; localitatea Bălceşti 2021249.462,60Proces-verbal de punere în funcţiune nr. 731.020.402/4.02.2021; CF 37640În administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale CUI 4267230 Imobil
   8.19.01Imobil 80Construcţie metalică 
  Ţara: România; judeţ: Bihor; localitatea Săcuieni 2021304.325,01Proces-verbal de punere în funcţiune nr. 731.012.804/ 28.01.2021; CF 55531În administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale CUI 4267230 Imobil
   8.19.01Imobil 81Construcţie C1 Ţara: România; judeţ: Braşov; localitatea Cristian202120.193.952,55Proces-verbal de punere în funcţiune nr. 731.042.603/ 26.04.2021; CF 103849În administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale CUI 4267230 Imobil
  TOTAL20.747.740,16    
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!