Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.099 din 6 octombrie 2021privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021Data intrării în vigoare 13-10-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României“, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Raluca Turcan
  Bucureşti, 6 octombrie 2021.Nr. 1.099.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEIRegia Autonomă „Imprimeria Băncii Naţionale a României“Str. Luica nr. 198-202, sectorul 4, BucureştiRO 361242BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2021
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!