Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.338/2.015/2021pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI Nr. 5.338 din 1 octombrie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 2.015 din 1 octombrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 1 octombrie 2021Data intrării în vigoare 01-10-2021
  Formă consolidată valabilă la data 05-11-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-11-2021 până la data de 23-01-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 5.338/2.015/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 942 din 1 octombrie 2021, la data de 05 Noiembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 5.349/2.041/2021; ORDINUL nr. 5.558/2.389/2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Numărul actului normativ a fost modificat conform Rectificării nr. 5.338/2.015/2021, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 947 din 5 octombrie 2021.
  Văzând Referatul de aprobare nr. 14.837 din 1.10.2021 al Ministerului Educaţiei,văzând Referatul de aprobare nr 1.082 din 1.10.2021 al Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile:– art. 94, art. 95, art. 114 şi ale art. 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2011, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!