Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016Data intrării în vigoare 30-06-2016
  Formă consolidată valabilă la data 09-01-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2022 până la data de 03-07-2023


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 490 din 30 iunie 2016, la data de 09 Ianuarie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 179 din 18 iulie 2017; LEGEA nr. 267 din 9 noiembrie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Începând cu data de 04-07-2023, conform dispozițiilor Punctului 1, Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 coroborate cu prevederile Articolului IV din același act normativ, titlul actului normativ se modifică şi va avea următorul cuprins:ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  O cerinţă expresă a unor pături largi ale societăţii, care este tot mai des exprimată în spaţiul public, se referă la debirocratizare şi simplificarea administrativă. În acest context, este imperios necesară adoptarea unor măsuri urgente, în considerarea interesului public, în sensul reducerii eforturilor de procurare a documentelor în vederea obţinerii serviciilor publice, precum şi referitoare la facilitarea interconectării bazelor de date între instituţiile publice.Neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera blocaje, ineficienţă şi pierderi, precum şi afectarea în continuare a unei mari părţi a populaţiei României care se confruntă cu fenomenul birocraţiei excesive. În aceste condiţii nu se poate asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare.Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE de la data de 1 iulie 2016 impune creşterea gradului de furnizare a serviciilor online şi creşterea încrederii în tranzacţiile electronice, precum şi stabilirea unui cadru de interoperabilitate a sistemelor informatice.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Capitolul I Măsuri privind simplificarea procedurilor administrative la nivelul administraţiei publice centrale
  Începând cu data de 04-07-2023, conform dispozițiilor Punctului 2, Articolul I din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 5 ianuarie 2023 coroborate cu prevederile Articolului IV din același act normativ, titlul Capitolului I se modifică şi va avea următorul cuprins:Capitolul I Măsuri privind simplificarea procedurilor administrative la nivelul administraţiei publice centrale şi locale


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!