Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1 din 11 ianuarie 2019pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 5 martie 2019Data intrării în vigoare 05-03-2019
  Formă consolidată valabilă la data 19-11-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 19-11-2021 până la data de 24-01-2022

  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 1 din 11 ianuarie 2019, publicate în Monitorul Oficial nr. 173 din 5 martie 2019, la data de 19 Noiembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 7 din 7 iunie 2019; HOTĂRÂREA nr. 9 din 12 iulie 2019; HOTĂRÂREA nr. 8 din 27 martie 2020; HOTĂRÂREA nr. 52 din 18 septembrie 2021; HOTĂRÂREA nr. 63 din 7 noiembrie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,
  Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:Articolul 1Se aprobă Normele privind competenţele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Abrogat.La data de 20-10-2021 Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 18 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1000 din 20 octombrie 2021Articolul 3

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!