Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 5.338/2.015/2021pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI Nr. 5.338 din 1 octombrie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 2.015 din 1 octombrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 1 octombrie 2021Data intrării în vigoare 01-10-2021
  Formă consolidată valabilă la data 22-11-2021 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 19-11-2021 până la data de 13-01-2022

  Abrogat de Articolul 1 din ORDIN nr. 3.343 din 8 martie 2022 la data 08-03-2022  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 5.338/2.015/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 942 din 1 octombrie 2021, la data de 22 Noiembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 5.349/2.041/2021; ORDINUL nr. 5.558/2.389/2021; ORDINUL nr. 5.608/2.506/2021.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Numărul actului normativ a fost modificat conform Rectificării nr. 5.338/2.015/2021, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 947 din 5 octombrie 2021.
  Văzând Referatul de aprobare nr. 14.837 din 1.10.2021 al Ministerului Educaţiei,văzând Referatul de aprobare nr 1.082 din 1.10.2021 al Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile:– art. 94, art. 95, art. 114 şi ale art. 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2011, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;