Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (27.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 434 din 26 martie 2021privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 26 martie 2021Data intrării în vigoare 26-03-2021
  Formă consolidată valabilă la data 22-11-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-11-2021 până la data de 27-01-2022


  Conform articolului II din ORDINUL nr. 456 din 2 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 5 aprilie 2021, în tot cuprinsul actelor normative care fac referire la unităţile sanitare care acordă servicii medicale pacienţilor infectaţi cu COVID-19 se va lua în considerare Lista spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa la prezentul ordin.
  Articolul II din ORDINUL nr. 753 din 27 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 28 mai 2021 prevede:Articolul II(1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, conducerea unităţilor sanitare transmite DSP un plan de redresare post-COVID a unităţii sanitare, care va conţine cel puţin următoarele informaţii:a) prezentarea succintă a problemelor create de gestionarea pandemiei de COVID-19 la nivelul unităţii, din punct de vedere: administrativ, resurse umane, infrastructură;b) propuneri în vederea revenirii la situaţia serviciilor medicale oferite de către unitatea sanitară, existentă la data de 1 martie 2020;c) propuneri în vederea îmbunătăţirii serviciilor medicale oferite de către unitatea sanitară, pornind de la schimbările impuse de gestionarea pandemiei de COVID-19.(2) Unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii au obligaţia să transmită în termen de 30 de zile planul menţionat la alin. (1) şi structurii responsabile de asistenţa medicală din Ministerul Sănătăţii, în format letric şi electronic, la adresa de e-mail: dam-spital@ms.ro.(3) În termen de 45 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, în urma centralizării şi corelării planurilor prevăzute la alin. (1), DSP au obligaţia să întocmească şi să transmită Ministerului Sănătăţii un plan judeţean de redresare post-COVID a reţelei sanitare, care va conţine cel puţin următoarele informaţii:a) prezentarea succintă a problemelor create de gestionarea pandemiei de COVID-19 în reţeaua de asistenţă medicală spitalicească, la nivel judeţean, din punct de vedere: administrativ, resurse umane, infrastructură;b) propuneri în vederea revenirii la situaţia reţelei judeţene de asistenţă medicală spitalicească existentă la data de 1 martie 2020;c) propuneri în vederea îmbunătăţirii reţelei judeţene de asistenţă medicală spitalicească, pornind de la schimbările impuse de gestionarea pandemiei de COVID-19.(4) Planul prevăzut la alin. (3) va fi transmis Ministerului Sănătăţii în format letric şi electronic, la adresa de e-mail: damspital@ms.ro.
  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii cu nr. VVV 3.701 din 25.03.2021,

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!