Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.202 din 11 decembrie 2020privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1324 din 31 decembrie 2020Data intrării în vigoare 31-12-2020
  Formă consolidată valabilă la data 15-12-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-12-2021 până la data de 11-08-2022

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 2.202 din 11 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1324 din 31 decembrie 2020, la data de 15 Decembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de ORDINUL nr. 2.165 din 25 noiembrie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei evaluare impact şi controlul poluării nr. 120.478 din 14.10.2020,
  ţinând seama de prevederile art. 7 lit. r), art. 8 lit. i) şi art. 42 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 29 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului,în temeiul art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare I a ariilor din zone şi aglomerări, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare II a ariilor din zone şi aglomerări, prevăzută în anexa nr. 2.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!