Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.382 din 4 noiembrie 2021pentru aprobarea Metodologiei de realizare şi implementare a serviciilor farmaceutice şi a Nomenclatorului de servicii farmaceutice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1061 din 5 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 05-11-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 05-11-2021 până la data de 05-06-2023


  Văzând Referatul de aprobare nr. CAZ 3.301 din data de 4.11.2021 al Direcţiei politica medicamentului, a dispozitivelor şi tehnologiilor medicale,având în vedere prevederile art. 1^1 din Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile art. II din Legea nr. 243/2020 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:
  Articolul 1Se aprobă Metodologia de realizare şi implementare a serviciilor farmaceutice, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Se aprobă Nomenclatorul de servicii farmaceutice, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Ministerul Sănătăţii, Colegiul Farmaciştilor din România, Comisia de specialitate farmaceutică, precum şi unităţile farmaceutice au obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate/dispoziţiile prezentului ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii, interimar,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 4 noiembrie 2021.Nr. 2.382.Anexa nr. 1 Deschideți METODOLOGIEde realizare şi implementare a serviciilor farmaceuticeAnexa nr. 2NOMENCLATOR de servicii farmaceuticeI.
  Servicii farmaceutice esenţiale (SFE)I.1. Serviciul de eliberare a medicamentelor pe bază de prescripţie medicală
  Clasificare serviciu farmaceuticSFE01
  Denumire serviciu farmaceutic Serviciul de eliberare a medicamentelor pe bază de prescripţie medicală
  DescriereServiciul de eliberare a medicamentelor pe bază de prescripţie medicală implică activitatea de evaluare farmaceutică a unei prescripţii medicale (verificarea dozelor, identificarea şi semnalarea eventualelor reacţii adverse, contraindicaţiilor şi/sau a interacţiunilor), pregătirea efectivă a medicamentelor, consilierea pacientului privind modul de administrare şi de păstrare a medicamentelor la domiciliu, precum şi verificarea modului în care pacientul a înţeles recomandările primite.
  Adresabilitatea serviciului farmaceuticServiciul de eliberare a medicamentelor pe bază de prescripţie medicală este un serviciu cu adresabilitate generală, pentru populaţie în totalitatea ei, şi are drept obiectiv principal creşterea aderenţei pacientului la tratament, precum şi minimizarea reacţiilor adverse.
  I.2. Serviciul de preparare a medicamentelor magistrale şi oficinale sau a altor produse de sănătate
  Clasificare serviciu farmaceuticSFE02
  Denumire Serviciul de preparare a medicamentelor magistrale şi oficinale sau a altor produse de sănătate
  Descriere Serviciul de preparare a medicamentelor magistrale şi oficinale sau a altor produse de sănătate implică activitatea de preparare care include analizarea prescripţiei, prepararea medicamentelor în funcţie de forma farmaceutică şi calea de administrare, asigurarea stabilităţii medicamentului şi reformularea unor forme farmaceutice, reconstituirea aseptică a medicamentelor sterile, realizarea preparatelor pentru administrare parenterală utilizate în terapie, inclusiv terapia oncologică, prepararea „în lot“ a medicamentelor şi a altor produse de sănătate.
  AdresabilitateServiciul de preparare a medicamentelor magistrale şi oficinale sau a altor produse de sănătate este un serviciu adresat pacienţilor pe bază de prescripţie medicală personalizată şi/sau în baza unei formule prevăzute de Farmacopeea Europeană/Română.
  I.3. Serviciul de susţinere şi desfăşurare a campaniilor de sănătate publică (utilizarea raţională a antibioticelor, riscurile obezităţii, riscurile consumului de alcool, tutun şi droguri, importanţa vaccinării, educaţie sexuală etc.)
  Clasificare serviciu farmaceuticSFE03
  Denumire Serviciul de susţinere şi desfăşurare a campaniilor de sănătate publică (utilizarea raţională a antibioticelor, riscurile obezităţii, riscurile consumului de alcool, tutun şi droguri, importanţa vaccinării, educaţie sexuală etc.)
  DescriereServiciul de susţinere şi desfăşurare a campaniilor de sănătate publică implică participarea activă prin afişarea materialelor informative, oferirea materialelor informative şi comunicarea informaţiilor referitoare la campaniile de sănătate publică iniţiate de autorităţi, la nivel naţional sau local.
  AdresabilitateServiciul de susţinere şi desfăşurare a campaniilor de sănătate publică este un serviciu adresat populaţiei generale şi grupurilor-ţintă specifice.
  II. Servicii farmaceutice avansate (SFA)II.1. Serviciul de evaluare şi monitorizare a polimedicaţiei
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA01
  Denumire Serviciul de evaluare şi monitorizare a polimedicaţiei
  DescriereServiciul de evaluare şi monitorizare a polimedicaţiei implică optimizarea tratamentului medicamentos al pacientului cronic care are prescrise 5 sau mai multe substanţe medicamentoase în acelaşi timp, cu scopul creşterii siguranţei şi eficacităţii tratamentului.Serviciul implică verificarea aderenţei la tratament, evaluarea strictă a fiecărui medicament prescris dacă este monitorizat corespunzător, prin urmărirea analizelor de laborator, funcţiilor vitale, EKG, a eventualelor investigaţii suplimentare etc., şi, de asemenea, informarea medicului, cu acordul pacientului, în vederea reevaluării tratamentului, potenţial ineficient, şi/sau înlocuirea medicamentelor care prezintă interacţiuni sau reacţii adverse.
  AdresabilitateServiciul de evaluare şi monitorizare a polimedicaţiei este adresat pacientului cronic care urmează tratament cu 5 sau mai multe medicamente în acelaşi timp.
  II.2. Serviciul de gestionare a pacientului cronic (hipertensiv, diabetic, cu afecţiuni pulmonare şi cu dislipidemie)
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA02
  Denumire Serviciul de gestionare a pacientului cronic (hipertensiv, diabetic, cu afecţiuni pulmonare şi cu dislipidemii) SFA02-1 Gestionarea pacientului cronic hipertensiv SFA02-2 Gestionarea pacientului cronic diabetic SFA02-3 Gestionarea pacientului cronic cu afecţiuni pulmonare, altele decât boli pulmonare obstructive cronice SFA02-4 Gestionarea pacientului cronic cu dislipidemie
  DescriereServiciul de gestionare a pacientului cronic implică evaluarea medicaţiei şi a funcţiilor vitale/parametrilor biologici, acolo unde este necesar, verificarea aderenţei la tratament, precum şi evaluarea pacienţilor fără tratament medicamentos prin consiliere (îndrumarea pacientului către un consult medical, regim igieno-dietetic etc.) şi monitorizare.
  AdresabilitateServiciul de gestionare a pacientului cronic (hipertensiv, diabetic, cu afecţiuni pulmonare şi cu dislipidemii) este adresat pacienţilor cu afecţiuni cronice.
  II.3. Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu antineoplazice orale
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA03
  Denumire Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu antineoplazice orale
  Descriere Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu antineoplazice orale implică analizarea medicaţiei, informarea şi educarea pacientului privind particularităţile tratamentului cu aceste medicamente, monitorizarea aderenţei la tratament şi limitarea efectelor nedorite.
  AdresabilitateServiciul de urmărire a pacientului sub tratament cu antineoplazice orale este adresat pacienţilor care se află sub tratament cu medicaţie antineoplazică orală.
  II.4. Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu anticoagulante orale
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA04
  Denumire Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu anticoagulante orale
  DescriereServiciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu anticoagulante orale implică informarea şi educarea pacientului privind particularităţile tratamentului cu anticoagulante orale, monitorizarea tratamentului, a parametrilor biologici şi a aderenţei la tratament şi evitarea potenţialelor interacţiuni medicament-medicament sau medicament-aliment.
  AdresabilitateServiciul de urmărire a pacientului sub tratament cu anticoagulante orale este adresat pacienţilor care suferă de o patologie cronică şi care deţin o prescripţie medicală cu anticoagulante orale cu acţiune directă (AOD) sau antivitamina K (AVK).
  II.5. Serviciul de monitorizare specifică a pacientului cu boli pulmonare obstructive cronice
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA05
  Denumire Serviciul de monitorizare specifică a pacientului cu boli pulmonare obstructive cronice
  DescriereServiciul de monitorizare specifică a pacientului cu boli pulmonare obstructive cronice implică informarea şi educarea pacientului privind particularităţile tratamentului cu corticoizi inhalatori, principiile tratamentului şi modul de utilizare a dispozitivelor inhalatorii, precum şi monitorizarea tratamentului şi a evoluţiei bolii.
  AdresabilitateServiciul de monitorizare specifică a pacienţilor cu boli pulmonare obstructive cronice este adresat pacienţilor aflaţi sub tratament pentru boli pulmonare obstructive cronice care presupun utilizarea dispozitivelor inhalatorii.
  II.6. Serviciul de consiliere privind renunţarea la fumat
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA06
  Denumire Serviciul de consiliere privind renunţarea la fumat
  DescriereServiciul de consiliere privind renunţarea la fumat implică informarea şi educarea pacientului privind riscurile fumatului, oferirea de consiliere şi susţinere în procesul renunţării la fumat, inclusiv farmacoterapie.
  AdresabilitateServiciul de consiliere privind renunţarea la fumat este adresat pacienţilor fumători, care doresc să renunţe la fumat.
  II.7. Serviciul de măsurare a parametrilor biologici şi a funcţiilor vitale
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA07
  Denumire Serviciul de măsurare a parametrilor biologici şi a funcţiilor vitale
  Descriere Serviciul de măsurare a parametrilor biologici şi a funcţiilor vitale implică procesul de testare/măsurare în farmacia comunitară a unor parametri biologici şi a funcţiilor vitale cu aparatură specifică şi consilierea pacientului în funcţie de rezultatele determinărilor.
  AdresabilitateServiciul de măsurare a parametrilor biologici şi a funcţiilor vitale este un serviciu cu adresabilitate generală, pentru populaţie în totalitatea ei.
  II.8. Serviciul de consiliere privind contracepţia de urgenţă cu administrare orală
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA08
  Denumire serviciu farmaceutic Serviciul de consiliere privind contracepţia de urgenţă cu administrare orală
  Definiţie Serviciul de consiliere a pacientelor la vârsta fertilă care solicită contracepţie de urgenţă şi eliberarea medicaţiei, după caz, implică evaluarea oportunităţii administrării unui medicament, precum şi evaluarea eventualelor patologii preexistente, a medicaţiei utilizate şi a eventualelor contraindicaţii.
  AdresabilitateServiciul de consiliere privind contracepţia de urgenţă cu administrare orală este un serviciu adresat unor grupuri-ţintă de paciente la vârsta fertilă care solicită contracepţie de urgenţă şi are ca obiectiv prevenţia şi promovarea sănătăţii sexuale şi educarea populaţiei.
  II.9. Serviciul de screening în scop diagnostic în farmacie (testare rapidă)
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA09
  Denumire Serviciul de screening în scop diagnostic în farmacie (testare rapidă)
  DescriereServiciul de screening în scop diagnostic în farmacie (testare rapidă) implică evaluarea prealabilă şi efectuarea testării rapide de către farmacist în farmacia care a fost autorizată în acest sens, emiterea şi eliberarea buletinului de testare.
  AdresabilitateServiciul de screening în scop diagnostic în farmacie este un serviciu adresat persoanelor care necesită/solicită testarea rapidă.
  II.10. Serviciul de vaccinare în farmacie
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA10
  Denumire Serviciul de vaccinare în farmacie
  Descriere Serviciul de vaccinare în farmacie implică evaluarea prealabilă, informarea pacientului cu privire la vaccinare, efectuarea vaccinării propriu-zise şi înregistrarea activităţii de vaccinare de către farmacist în farmacia autorizată în acest sens.
  AdresabilitateServiciul de vaccinare în farmacie este un serviciu adresat unor grupuri-ţintă de pacienţi, în funcţie de criteriile specifice ale fiecărui vaccin.
  II.11. Serviciul de educaţie privind sănătatea alimentaţiei
  Clasificare serviciu farmaceuticSFA11
  Denumire Serviciul de educaţie privind sănătatea alimentaţiei
  Descriere Serviciul de educaţie privind sănătatea alimentaţiei implică evaluarea statusului nutriţional al pacientului şi consilierea acestuia privind stilul de viaţă.
  AdresabilitateServiciul de educaţie privind sănătatea alimentaţiei este un serviciu cu adresabilitate generală, pentru populaţie în totalitatea ei.
  -----