Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.492 din 25 octombrie 2021privind stabilirea grupului de lucru responsabil de realizarea exerciţiului naţional de metaranking
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1067 din 8 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 08-11-2021

  În baza prevederilor art. 193 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare Adresa Consiliului Naţional al Rectorilor nr. 16 din 19.10.2021, înregistrată la Ministerul Educaţiei cu nr. 584/GP din 19.10.2021,în temeiul prevederilor art. 4 şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se stabileşte High Level Experts Group (HLEG), grup de lucru în cadrul Ministerului Educaţiei, având următoarele responsabilităţi specifice şi limitate:a) propune spre aprobare Ministerului Educaţiei metodologia în vederea realizării unui exerciţiu naţional de metaranking;b) colaborează cu experţi şi organisme internaţionale cu expertiză în domeniul ierarhizării şi clasificării instituţiilor de învăţământ superior;c) elaborează anual un raport de metaranking.Articolul 2Se aprobă componenţa High Level Experts Group (HLEG), după cum urmează:1. prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, Universitatea din Bucureşti;2. prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
  3. prof. univ. dr. Carmen Loghin, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi;4. prof. univ. dr. Valentin Navrapescu, Universitatea Politehnica din Bucureşti;5. prof. univ. dr. Valentin Popa, Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava;6. prof. univ. dr. Radu Oprean, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca;7. prof. univ. dr. Vasile Vântu, Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi;8. prof. univ. dr. Sorin Crişan, Universitatea de Arte din Târgu Mureş.
  Articolul 3Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către grupul de lucru numit la art. 2.Articolul 4Orice prevedere contrară prezentului ordin se abrogă.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 octombrie 2021.Nr. 5.492.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!