Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.200 din 10 noiembrie 2021pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală sport polivalentă 5.000 locuri", municipiul Constanţa, judeţul Constanţa
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 16 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 16-11-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală sport polivalentă 5.000 locuri“, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale municipiul Constanţa, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.Articolul 3Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán

  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 10 noiembrie 2021.Nr. 1.200.ANEXĂCARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii „Sală sport polivalentă 5.000 locuri“, municipiul Constanţa, judeţul ConstanţaTitular: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi AdministraţieiBeneficiar: - Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., pe perioada realizării investiţiei– UAT Municipiul ConstanţaAmplasament: bd. Aurel Vlaicu nr. 254, zona Badea Cârţan, municipiul ConstanţaIndicatorii tehnico-economici:
  Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (în preţuri valabile la data de 21.04.2021, 1 euro = 4,9260 lei),mii lei113.906
  din care: C + Mmii lei77.779
  Valoare rest de executat a investiţiei, inclusiv TVA,mii lei76.561
  din care: rest de executat C + Mmii lei54.282
  Valoarea finanţată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A.,mii lei97.016
  din care C + Mmii lei65.070
  Rest de executat finanţat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A.mii lei59.671
  Valoarea finanţată de UAT municipiul Constanţa,mii lei16.890
  din care C + Mmii lei12.709
  Rest de executat finanţat de UAT municipiul Constanţa
  16.890
  Eşalonarea rest de executat a investiţiei: INV/ C+M
  - Anul IINVmii lei22.000
  C + Mmii lei16.000
  - Anul IIINVmii lei53.000
  C + Mmii lei37.000
  - Anul IIIINVmii lei1.561
  C + Mmii lei1.282
  Capacităţi:
  - Arie construită desfăşurată totalămp18.500
  Durata rest de executat a investiţiei:luni27
  Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul UAT municipiul Constanţa, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!