Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.201 din 10 noiembrie 2021pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediu unităţi de parchet din municipiul Iaşi"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 16 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 16-11-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sediu unităţi de parchet din municipiul Iaşi“, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.Articolul 3Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán

  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 10 noiembrie 2021.Nr. 1.201.ANEXĂCARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii „Sediu unităţi de parchet din municipiul Iaşi“Titular: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi AdministraţieiBeneficiar: - Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., pe perioada realizării investiţiei - Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Parchetul de pe lângă Curtea de Apel IaşiAmplasament: municipiul Iaşi, str. Dr. Codrescu nr. 6, judeţul IaşiIndicatorii tehnico-economici:
  Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (în preţuri valabile la data de 5.05.2021, 1 euro = 4,9254 lei),mii lei94.362
  din care C + Mmii lei56.232
  Valoarea finanţată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A.,mii lei91.552
  din care C + Mmii lei53.695
  Valoarea finanţată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi,mii lei2.810
  din care C + Mmii lei2.537
  Eşalonarea investiţiei: INV/C + M
  - Anul IINVmii lei 32.765
  C + Mmii lei18.845
  - Anul IIINVmii lei34.051
  C + Mmii lei24.030

  - Anul IIIINVmii lei27.546
  C + Mmii lei13.357
  - Suprafaţa construitămpAd1.493,56
  - Suprafaţa desfăşuratămpAd9.147,10
  - Regim de înălţime propussubsol + parter + 3 etaje
  Durata de execuţie a obiectivului de investiţiiluni26
  Factori de riscObiectivul de investiţii se va conforma seismic Normativului P100-1/2019, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!