Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 773 din 1 noiembrie 2021privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2022
EMITENT
  • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 16 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 16-11-2021

    Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri,în temeiul prevederilor Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Nota de prezentare şi motivare nr. 54.507/2021 a Direcţiei generale de statistică economică din cadrul Institutului Naţional de Statistică,preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE pentru anul 2022: 900.000 lei pentru exporturi intra-UE de bunuri şi respectiv 900.000 lei pentru importuri intra-UE de bunuri.Articolul 2Operatorii economici care în cursul anului 2021 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, exporturi intra-UE şi respectiv importuri intra-UE de bunuri, depăşeşte valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie să completeze şi să transmită la Institutul Naţional de Statistică declaraţii statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2022.Articolul 3În cursul anului 2022 pot deveni furnizori de date Intrastat şi alţi operatori economici care realizează schimburi intra-UE de bunuri, a căror valoare cumulată de la începutul anului depăşeşte pragurile Intrastat pentru anul 2022. Aceşti operatori economici trebuie să completeze şi să transmită declaraţii statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2022 a exporturilor şi/sau a importurilor intra-UE de bunuri depăşeşte pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, exporturi şi respectiv importuri intra-UE de bunuri.Articolul 4Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către direcţia de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Statistică.
    Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.075/2020 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1026 din 4 noiembrie 2020.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,Tudorel AndreiBucureşti, 1 noiembrie 2021.Nr. 773.----


    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!