Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.215 din 10 noiembrie 2021pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2020 privind aprobarea Programului Naţional INNOTECH STUDENT, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1093 din 16 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 16-11-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOLUL UNICHotărârea Guvernului nr. 558/2020 privind aprobarea Programului Naţional INNOTECH STUDENT, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 17 iulie 2020, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  Articolul 2(1) Valoarea Programului Naţional INNOTECH STUDENT alocată în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 este de 653.684 mii lei, echivalentul a 134.960.991,91 euro, la cursul InforEuro din luna mai 2020, reprezentând luna publicării Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice INNOTECH STUDENT, cu modificările ulterioare, din care contribuţia Uniunii Europene este de 555.632 mii lei, echivalentul a 114.716.843,12 euro, corespunzând unei contribuţii UE de 85%, iar contribuţia naţională este de 98.053 mii lei, echivalentul a 20.244.148,79 euro, corespunzând unei contribuţii naţionale de 15%.
  2. La articolul 5, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:(3) Indicatorul de realizare al Programului Naţional INNOTECH STUDENT este de minimum 20.400 de persoane, respectiv cursanţi şi studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă.(4) Indicatorii de rezultat ai Programului Naţional INNOTECH STUDENT sunt:a) minimum 884 de cursanţi şi studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant;b) minimum 1.768 de locuri de muncă create şi existente ca urmare a sprijinului primit de sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii la 6 luni după terminarea sprijinului.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, interimar,
  Vasile-Cristian Roman,
  secretar de stat
  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului, interimar,
  Ciui Terente,

  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 10 noiembrie 2021.Nr. 1.215.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!