Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 304 din 28 octombrie 2021privind aprobarea termenelor şi modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor şi a documentelor necesare obţinerii autorizaţiei de clasificare a carcaselor, modelului formularului-tip pentru autorizaţia de clasificare, pe specii, precum şi a modelului Registrului de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1093 din 16 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 16-11-2021

  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii nr. 238.711 din 28.10.2021,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (2) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, aprobată prin Legea nr. 228/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 842/2021 privind modul de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă termenele şi modelele de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor şi documentele necesare obţinerii autorizaţiei de clasificare a carcaselor, modelul formularului-tip pentru autorizaţia de clasificare, pe specii, precum şi modelul Registrului de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Bucureşti, 28 octombrie 2021.Nr. 304.ANEXĂTERMENELE ŞI MODELELE de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor şi documentele necesare obţinerii autorizaţiei de clasificare a carcaselor,modelul formularului-tip pentru autorizaţia de clasificare, pe specii,precum şi modelul Registrului de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor
  Articolul 1Prin prezenta se stabilesc:a) termenele de deschidere a sesiunii de depunere a documentaţiei pentru eliberarea autorizaţiilor de clasificare a carcaselor;b) modelele de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor şi documentele necesare obţinerii autorizaţiei de clasificare a carcaselor; c) modelul formularului-tip pentru autorizaţia de clasificare a carcaselor, pe specii;d) procedura de înscriere a autorizaţiei de clasificare în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor;e) modelul Registrului de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor.
  Articolul 2Inspecţia clasificare carcase centrală iniţiază, în anul în curs, procedura pentru acordarea şi eliberarea autorizaţiei de clasificare a carcaselor pentru anul de clasificare următor, atât pentru agenţiile de clasificare carcase, clasificatorii carcase angajaţi/colaboratori ai acestora, cât şi pentru clasificatorii carcase independenţi şi stabileşte termenul de deschidere a sesiunii de depunere a documentaţiei şi de selecţie a solicitărilor pentru autorizaţii. Anunţul se publică pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu 30 de zile înainte de începerea sesiunii.Articolul 3(1) Documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de clasificare a carcaselor pentru agenţiile de clasificare carcase sunt următoarele:a) cerere pentru eliberarea autorizaţiei de clasificare a carcaselor pentru agenţia de clasificare carcase, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1; b) actul de identitate al reprezentantului legal al agenţiei de clasificare carcase;c) certificatul unic de înregistrare la registrul comerţului/ certificatul constatator al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului ca persoană juridică cu obiect principal de activitate testare şi analize tehnice;
  d) contractul/contractele pentru prestarea serviciului de clasificare a carcaselor, pe specii, încheiat/încheiate cu abatorul/ abatoarele;e) extrasul Revisal pentru angajaţi;f) contract/contracte de colaborare cu alţi clasificatori carcase, după caz;g) atestatul/atestatele de clasificator carcase, pe specii, pentru clasificatorii angajaţi/colaboratori, după caz;h) document care să facă dovada achitării restanţelor de plată către Comisia de clasificare a carcaselor. Prin excepţie, pentru anii 2021 şi 2022, se acceptă un document semnat de comun acord între Comisia de clasificare carcase şi clasificatorii carcase independenţi sau agenţiile de clasificare carcase, care să prevadă o achitare eşalonată a unor restanţe de plată a cotei procentuale din tariful de clasificare;i) declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile reglementate de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 292/2021 pentru aprobarea regulamentului şi metodologiei de colectare, de înregistrare, de prelucrare şi raportare a rezultatelor de clasificare a carcaselor, a preţurilor acestora şi a unor categorii de animale vii, pe specii, în baza naţională de date a clasificării, prin intermediul sistemului informatic, precum şi a modalităţii de obţinere a aplicaţiilor informatice specifice de înregistrare şi raportare a datelor şi a parolei securizate de acces în sistemul informatic, furnizate de Comisia de clasificare a carcaselor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;j) declaraţie pe propria răspundere privind confidenţialitatea datelor de clasificare şi preţurilor tranzacţiilor comerciale realizate de abator cu furnizorii/producătorii de animale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;
  k) declaraţie pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4;l) declaraţie privind acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5;m) declaraţie pe propria răspundere privind realitatea şi conformitatea documentelor prezentate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.
  (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se scanează în ordinea enumerată, într-un singur fişier, şi se transmit Inspecţiei clasificare carcase centrale la adresa de e-mail indicată în anunţul publicat pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  Articolul 4(1) Documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de clasificare a carcaselor pentru clasificatorii angajaţii/colaboratori ai agenţiilor de clasificare carcase sunt următoarele:a) cerere pentru eliberarea autorizaţiei de clasificare a carcaselor pentru clasificatorul angajat/colaborator al agenţiilor de clasificare carcase, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7; b) actul de identitate;c) atestatul/atestatele de clasificator carcase, pe specii;d) extrasul Revisal pentru cazul când este angajat al agenţiei de clasificare carcase;e) contractul de colaborare pentru cazul când este colaborator al agenţiei de clasificare carcase;f) declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile reglementate de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 292/2021, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;g)
  declaraţie pe propria răspundere privind confidenţialitatea datelor de clasificare şi preţurilor tranzacţiilor comerciale realizate de abator cu furnizorii/producătorii de animale, al cărei model este prevăzut înanexa nr. 3;
  h) declaraţie pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4;i) declaraţie privind acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5;j) declaraţie pe propria răspundere privind realitatea şi conformitatea documentelor prezentate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.
  (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se scanează în ordinea enumerată, într-un singur fişier, şi se transmit Inspecţiei clasificare carcase centrale la adresa de e-mail indicată în anunţul publicat pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(3) Reprezentantul agenţiei de clasificare carcase poate solicita şi transmite Inspecţiei clasificare carcase şi documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de clasificare a carcaselor pentru clasificatorii carcase angajaţi/colaboratori ai propriei agenţii de clasificare carcase, cu condiţia efectuării unor fişiere individuale pentru fiecare angajat/colaborator, cu documentele prevăzute la alin. (1).
  Articolul 5(1) Documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de clasificare a carcaselor pentru clasificatorii independenţi sunt următoarele:a) cerere pentru eliberarea autorizaţiei de clasificare a carcaselor pentru clasificatorul independent, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8;b) actul de identitate;c) certificatul de înregistrare ca persoană fizică autorizată, ca întreprindere individuală sau ca întreprindere familială, care are ca obiect principal de activitate testare şi analize tehnice, înregistrat la registrul comerţului/certificatul constatator al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;d) contractul/contractele pentru prestarea serviciului de clasificare a carcaselor, pe specii, încheiat/încheiate cu abatorul/abatoarele;e) atestatul/atestatele de clasificator carcase, pe specii;
  f) document care să facă dovada achitării restanţelor de plată către Comisia de clasificare a carcaselor. Prin excepţie, pentru anii 2021 şi 2022, se acceptă un document semnat de comun acord între Comisia de clasificare carcase şi clasificatorii carcase independenţi sau agenţiile de clasificare carcase, care să prevadă o achitare eşalonată a unor restanţe de plată a cotei procentuale din tariful de clasificare;g) declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile reglementate de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 292/2021, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;h) declaraţie pe propria răspundere privind confidenţialitatea datelor de clasificare şi preţurilor tranzacţiilor comerciale realizate de abator cu furnizorii/producătorii de animale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;i) declaraţie pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4;j) declaraţie privind acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5;k) declaraţie pe propria răspundere privind realitatea şi conformitatea documentelor prezentate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.
  (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se scanează în ordinea enumerată, într-un singur fişier, şi se transmit Inspecţiei clasificare carcase centrale la adresa de e-mail indicată în anunţul publicat pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  Articolul 6(1) Inspecţia clasificare carcase centrală înregistrează cererile de solicitare pentru eliberarea autorizaţiei de clasificare, pe specii de carcase, şi nominalizează inspectorii clasificare carcase zonali care participă la verificarea şi avizarea documentaţiilor depuse de agenţiile de clasificare carcase, de clasificatorii carcase angajaţi/colaboratori ai acestora şi de clasificatorii carcase independenţi.(2) Inspecţia clasificare carcase centrală eliberează autorizaţia de clasificare pentru fiecare specie de carcase pentru care solicitantul îndeplineşte condiţiile, în limita numărului de autorizaţii de clasificare a carcaselor stabilite a fi emise pentru anul de clasificare următor, în funcţie de abatoarele estimate şi de speciile de animale sacrificate.(3) Modelul formularului-tip pentru autorizaţia de clasificare a carcaselor pe specii, pentru agenţia de clasificare carcase, clasificatorii carcase angajaţi/colaboratori ai acesteia, precum şi pentru clasificatorii carcase independenţi este prevăzut în anexele nr. 9a-9g.
  Articolul 7(1) Autorizaţiile de clasificare emise, precum şi deţinătorii acestora sunt înregistrate în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor.(2) Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare cuprinde două secţiuni:a) secţiunea 1, în care sunt înregistrate totalitatea autorizaţiilor de clasificare, pe specii de carcase, eliberate agenţiilor de clasificare carcase şi clasificatorilor carcase angajaţi/colaboratori ai acestora;b) secţiunea a 2-a, în care sunt înregistrate totalitatea autorizaţiilor de clasificare, pe specii de carcase, eliberate clasificatorilor carcase independenţi.(3) Modelul Registrului de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor, pe specii, este prevăzut în anexa nr. 10.
  Articolul 8(1) Inspecţia clasificare carcase centrală alocă în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor, pentru fiecare solicitant, acelaşi număr unic de înregistrare a autorizaţiei de clasificare a carcaselor, însoţit de o literă majusculă, care reprezintă specia de carcase pentru care este acordată autorizaţia, astfel:a) numărul unic de înregistrare a autorizaţiei de clasificare a carcaselor este însoţit de litera majusculă „B“ pentru autorizarea clasificării carcaselor de bovine;b) numărul unic de înregistrare a autorizaţiei de clasificare a carcaselor este însoţit de litera majusculă „P“ pentru autorizarea clasificării carcaselor de porcine;c) numărul unic de înregistrare a autorizaţiei de clasificare a carcaselor este însoţit de litera majusculă „O“ pentru autorizarea clasificării carcaselor de ovine.(2) Numărul unic de înregistrare a autorizaţiei de clasificare a carcaselor alocat iniţial unui solicitant în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor nu mai poate fi atribuit altui solicitant.(3) În cazul în care un solicitant, care a fost înregistrat în registru şi a deţinut autorizaţie de clasificare, se reactivează în sistemul naţional de clasificare a carcaselor şi solicită o nouă autorizaţie, aceasta va avea acelaşi număr unic de înregistrare pe care l-a avut alocat iniţial în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor, documentul având serie, număr curent şi dată de emitere diferite de autorizaţia anterioară.
  Articolul 9Anexele nr. 1-8, 9a-9g şi 10 fac parte integrantă din prezenta anexă.
  Anexa nr. 1la anexăCEREREpentru eliberarea autorizaţiei de clasificare a carcaselor pentru agenţia de clasificare carcase
  AGENŢIA DE CLASIFICARE CARCASE:
  Numele şi prenumele - reprezentant legal al agenţiei:
  C.U.I.
  Data înfiinţării/activă în sistemul de clasificare:
  Adresa sediului:
  Telefon/e-mail:
  Număr clasificatori carcase angajaţi:
  Număr clasificatori carcase colaboratori:
  Solicit eliberarea Autorizaţiei de clasificare pentru specia de carcase: BOVINE │_│, PORCINE │_│, OVINE │_│Contracte prestări servicii clasificare carcase încheiate cu abatoare pentru specia carcase BOVINE
  Nr. crt.AbatorulNr. de carcase bovine clasificate/medie/săpt. an precedentNr. contract existent/an de clasificare în cursNr. contract/an de clasificare: .........................Clasificator/Clasificatori carcase desemnat/desemnaţi/abator Numele şi prenumeleNr. atestat clasificator carcase
  1
  2
  3
  ….
  Contracte prestări servicii clasificare carcase încheiate cu abatoare pentru specia carcase PORCINE
  Nr. crt.AbatorulNr. de carcase porcine clasificate/medie/săpt. an precedentNr. contract existent/an de clasificare în cursNr. contract/an de clasificare: .........................Clasificator/Clasificatori carcase desemnat/desemnaţi/abator Numele şi prenumeleNr. atestat clasificator carcaseMetoda de clasificare folosită
  1
  2
  3
  ….
  Contracte prestări servicii clasificare carcase încheiate cu abatoare pentru specia carcase OVINE
  Nr. crt.AbatorulNr. de carcase ovine clasificate/medie/săpt. an precedentNr. contract existent/an de clasificare în cursNr. contract/an de clasificare:.........................Clasificator/Clasificatori carcase desemnat/desemnaţi/abator Numele şi prenumeleNr. atestat clasificator carcase
  1
  2
  3
  ….
  Logistică în dotare:
  SpecificareNumărDeţinut în proprietate Nr./Serie/Dată documentAlt fel de contract care asigură folosinţa Nr./data
  Calculatoare
  Imprimante
  Echipamente de clasificare cu sonda optică
  Mijloace auto
  Activat în baza naţională de date a clasificării şi obţinut aplicaţie informatică specificăDA/NU
  Data: ...............Semnătura: ..................
  Anexa nr. 2
  la anexăDECLARAŢIESubsemnatul, ..................., cu domiciliul ....................., posesor al BI/CI seria ........, nr. ..............., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I clasificator carcase independent I_I reprezentant al Agenţiei clasificare carcase ...............................I_I angajat al Agenţiei clasificare carcase ...............................I_I colaborator al Agenţiei clasificare carcase ...............................,declar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile reglementate de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 292/2021 pentru aprobarea regulamentului şi metodologiei de colectare, de înregistrare, de prelucrare şi raportare a rezultatelor de clasificare a carcaselor, a preţurilor acestora şi a unor categorii de animale vii, pe specii, în baza naţională de date a clasificării, prin intermediul sistemului informatic, precum şi a modalităţii de obţinere a aplicaţiilor informatice specifice de înregistrare şi raportare a datelor şi a parolei securizate de acces în sistemul informatic, furnizate de Comisia de clasificare a carcaselor.Data ................Semnătura...................
  Anexa nr. 3la anexăDECLARAŢIEprivind confidenţialitatea datelor de clasificare şi a preţurilor tranzacţiilor comerciale
  realizate de abator cu furnizorii/producătorii de animale
  Subsemnatul, ........................, cu domiciliul ................, posesor al BI/CI seria............., nr. ........., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I clasificator carcase independent I_I reprezentant al Agenţiei clasificare carcase ...............................I_I angajat al Agenţiei clasificare carcase ...............................I_I colaborator al Agenţiei clasificare carcase ...............................,mă angajez să păstrez confidenţialitatea tuturor datelor de clasificare şi a preţurilor tranzacţiilor comerciale negociate de abator cu furnizorii/producătorii de animale care îmi vor fi încredinţate. Nu voi divulga nicio informaţie confidenţială care îmi este dezvăluită sau pe care am descoperit-o. Nu voi da o utilizare necuvenită informaţiilor care îmi sunt furnizate. În special, consimt să păstrez în condiţii de încredere şi confidenţialitate orice informaţii sau documente care îmi sunt dezvăluite sau pe care le-am descoperit sau pregătit în cursul exercitării profesiei de clasificator carcase şi sunt de acord ca aceste informaţii să fie utilizate numai în scopurile prevăzute în contractul de prestări servicii şi să nu fie divulgate niciunui terţ.Data...............Semnătura..............
  Anexa nr. 4la anexăDECLARAŢIEprivind evitarea conflictului de interese
  Subsemnatul, .................., cu domiciliul ..............., posesor al BI/CI seria ........., nr. .............., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,clasificator carcase independent: P.F.A. I_I I.F. I_I I.I. I_Iclasificator angajat al Agenţiei de clasificare carcase ....................................................clasificator colaborator al Agenţiei de clasificare carcase ...............................................declar că nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese, aşa cum este definit în nota la prezenta declaraţie, care să nu îmi dea dreptul să efectuez activitatea de clasificare a carcaselor în abatorul: .............................................. .Mă angajez ca, dacă voi constata că în cursul executării contractului de prestări servicii a apărut un astfel de conflict de interese, să îl declar imediat Inspecţiei clasificare carcase şi Comisiei de clasificare a carcaselor şi să nu mai efectuez clasificarea carcaselor în acest abator. NOTĂ:Un conflict de interese există în cazul în care:a) exercitarea imparţială şi obiectivă a profesiei de clasificare carcase este compromisă din motive care implică familia, afinităţile politice sau naţionale, interesul economic sau orice alt interes comun cu cel al beneficiarului sau al altei entităţi din sistemul naţional de clasificare a carcaselor;b) între clasificator şi abator sau furnizorul/crescătorul de animale există alte relaţii comerciale sau de muncă sau acestea au existat în ultimul an;c) este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere al abatorului;d) există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul desfăşurării activităţii de clasificare a carcaselor.Data………..Semnătura.................
  Anexa nr. 5la anexăDECLARAŢIEprivind acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personalSubsemnatul, ......................., cu domiciliul .............................., posesor al BI/CI seria ......, nr. ............., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_II_I clasificator carcase independent I_I reprezentant al Agenţiei clasificare carcase ...............................I_I angajat al Agenţiei clasificare carcase ...............................I_I colaborator al Agenţiei clasificare carcase ...............................,declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.Data...............
  Semnătura..................
  Anexa nr. 6la anexăDECLARAŢIEprivind realitatea şi conformitatea documentelorSubsemnatul ………………………, cu domiciliul …………………………, posesor al BI/CI seria………, nr. …………………., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,I_I clasificator carcase independent I_I reprezentant al Agenţiei clasificare carcase …………………………………I_I angajat al Agenţiei clasificare carcase ……………………………..I_I colaborator al Agenţiei clasificare carcase …………………………………,declar pe propria răspundere că documentele prezentate, scanate şi transmise într-un singur fişier, în ordinea enumerată, sunt conforme cu realitatea.Data ……………..Semnătura....................
  Anexa nr. 7la anexăCERERE de eliberare a autorizaţiei de clasificare a carcaselor pentruI_I clasificatorul de carcase angajat al agenţiei de clasificare I_I clasificatorul de carcase colaborator al agenţiei de clasificareI_I Clasificator carcase angajat al agenţiei de clasificare carcase: .....................................................
  Numele şi prenumele:
  BI/CI/seria/nr.
  CNP
  Adresa
  Tel.
  E-mail
  Nr. atestat/atestate/specia/speciile de carcase
  Contract de muncă/nr./dată
  solicit eliberarea Autorizaţiei de clasificare pentru specia de carcase: BOVINE I_I , PORCINE I_I , OVINE I_I I_I Clasificator carcase colaborator al agenţiei de clasificare carcase: ..............................

  Numele şi prenumele:
  BI/CI/seria/nr.
  CNP
  Adresa
  Tel.
  E-mail
  Nr. atestat/atestate/specia/speciile de carcase
  Contract de colaborare/nr./dată
  solicit eliberarea Autorizaţiei de clasificare pentru specia de carcase: BOVINE I_I, PORCINE I_I, OVINE I_IData: ....................Semnătura: ........................
  Anexa nr. 8la anexăCEREREde eliberare a autorizaţiei de clasificare a carcaselor pentru clasificatorul de carcase independent

  Clasificator carcase independent
  Numele şi prenumele:
  BI/CI/seria/nr.
  CNP
  CUI
  Data înfiinţării/activ în sistemul de clasificare:
  Adresa sediului:
  Telefon/e-mail:
  I_I PFA, I_I II, I_I IF
  Nr. atestat/atestate clasificator specia/speciile carcase
  solicit eliberarea Autorizaţiei de clasificare pentru specia de carcase: BOVINE I_I, PORCINE I_I, OVINE I_IContracte prestări servicii clasificare carcase încheiate cu abatoare pentru specia carcase BOVINE
  Nr. crt.AbatorulNr. de carcase bovine clasificate/medie/săpt. an precedentNr. contract existent/
  an de clasificare în curs
  Nr. contract/an de clasificare: .................
  1
  2
  3
  ....
  Contracte prestări servicii clasificare carcase încheiate cu abatoare pentru specia carcase PORCINE

  Nr. crt.AbatorulNr. de carcase porcine clasificate/medie/săpt. an precedentNr. contract existent/an de clasificare în cursNr. contract/an de clasificare: ................Metoda de clasificare folosită
  1
  2
  3
  ....
  Contracte prestări servicii clasificare carcase încheiate cu abatoare pentru specia carcase OVINE
  Nr. crt.AbatorulNr. de carcase ovine clasificate/medie/săpt. an precedentNr. contract existent/an de clasificare în cursNr. contract/an de clasificare: ...............
  1
  2
  3
  ....
  Logistică în dotare:
  SpecificareNumărDeţinut în proprietate Nr./Seria/Dată documentAlt fel de contract care asigură folosinţa Nr./data
  Calculatoare
  Imprimante
  Echipamente de clasificare cu sonda optică
  Mijloace auto
  Activat în baza naţională de date a clasificării şi obţinut aplicaţie informatică specificăDA/NU
  Data: ..................Semnătura: ..........................
  Anexa nr. 9ala anexă
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ CONTROL, ANTIFRAUDĂ ŞI INSPECŢIIBd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, Bucureşti, cod 030163AUTORIZAŢIE DE CLASIFICARE CARCASE Nr. │_│_│_│_│
  SPECIA CARCASE: BOVINE PORCINE OVINE │_│ │_│ │_│Se acordă Agenţiei de clasificare carcase ...........................................,CUI │_│_│_│_│_│_│_│_│,conform Cererii înregistrate cu nr. ...................., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 842/2021 privind modul de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, având în vedere documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cuprinse în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 304/2021 privind aprobarea termenelor şi modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor şi a documentelor necesare obţinerii autorizaţiei de clasificare a carcaselor, modelului formularului-tip pentru autorizaţia de clasificare, pe specii, precum şi a modelului Registrului de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor.Director general, Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii,...................................Valabilitate: Seria ............ nr. ............ data emiterii ...................................
  Anexa nr. 9bla anexă
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ CONTROL, ANTIFRAUDĂ ŞI INSPECŢIIBd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, Bucureşti, cod 030163AUTORIZAŢIE DE CLASIFICARE CARCASE SPECIA BOVINE Nr. │_│_│_│_│ B
  Se acordă doamnei/domnului .........................................., I_I clasificator carcase angajat al Agenţiei de clasificare carcase ..........................................................................I_I clasificator carcase colaborator al Agenţiei de clasificare carcase...........................................................................,conform Cererii înregistrate cu nr. ...................., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 842/2021 privind modul de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, având în vedere documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cuprinse în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 304/2021 privind aprobarea termenelor şi modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor şi a documentelor necesare obţinerii autorizaţiei de clasificare a carcaselor, modelului formularului-tip pentru autorizaţia de clasificare, pe specii, precum şi a modelului Registrului de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor.Director general, Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii,...................................................... Valabilitate: Seria .......... nr. ............ data emiterii ....................
  Anexa nr. 9cla anexă
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ CONTROL, ANTIFRAUDĂ ŞI INSPECŢIIBd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, Bucureşti, cod 030163AUTORIZAŢIE DE CLASIFICARE CARCASE SPECIA PORCINE
  Nr. │_│_│_│_│ P
  Se acordă doamnei/domnului ..................................................., I_I clasificator carcase angajat al Agenţiei de clasificare carcase ..........................................................................I_I clasificator carcase colaborator al Agenţiei de clasificare carcase...........................................................................,conform Cererii înregistrate cu nr. ...................., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 842/2021 privind modul de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, având în vedere documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cuprinse în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 304/2021 privind aprobarea termenelor şi modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor şi a documentelor necesare obţinerii autorizaţiei de clasificare a carcaselor, modelului formularului-tip pentru autorizaţia de clasificare, pe specii, precum şi a modelului Registrului de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor.Director general, Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii,.................................Valabilitate: Seria .......... nr. ............ data emiterii ....................
  Anexa nr. 9dla anexă
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL, ANTIFRAUDĂ ŞI INSPECŢIIBd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, Bucureşti, cod 030163
  AUTORIZAŢIE DE CLASIFICARE CARCASE SPECIA OVINE Nr. │_│_│_│_│ O Se acordă doamnei/domnului ........................................................., │_│ clasificator carcase angajat al Agenţiei de clasificare carcase ...........................................................│_│ clasificator carcase colaborator al Agenţiei de clasificare carcase...........................................................,conform Cererii înregistrate cu nr. ...................., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 842/2021 privind modul de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, având în vedere documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cuprinse în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 304/2021 privind aprobarea termenelor şi modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor şi a documentelor necesare obţinerii autorizaţiei de clasificare a carcaselor, modelului formularului-tip pentru autorizaţia de clasificare, pe specii, precum şi a modelului Registrului de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor.Director general, Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii,...................................................... Valabilitate: Seria .......... nr. ............ data emiterii ....................
  Anexa nr. 9ela anexă
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL, ANTIFRAUDĂ ŞI INSPECŢII Bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, Bucureşti, cod 030163 AUTORIZAŢIE DE CLASIFICARE CARCASE SPECIA BOVINENr. │_│_│_│_│BSe acordă doamnei/domnului ...........................................,clasificator carcase independent, CUI │_│_│_│_│_│_│_│_│,conform Cererii înregistrate cu nr. ...................., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 842/2021 privind modul de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, având în vedere documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cuprinse în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 304/2021 privind aprobarea termenelor şi modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor şi a documentelor necesare obţinerii autorizaţiei de clasificare a carcaselor, modelului formularului-tip pentru autorizaţia de clasificare, pe specii, precum şi a modelului Registrului de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor.Director general, Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii, ......................................................Valabilitate: Seria .......... nr. ............ data emiterii ....................
  Anexa nr. 9fla anexă
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL, ANTIFRAUDĂ ŞI INSPECŢIIBd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, Bucureşti, cod 030163 AUTORIZAŢIE DE CLASIFICARE CARCASE SPECIA PORCINENr. │_│_│_│_│PSe acordă doamnei/domnului ...........................................,clasificator carcase independent, CUI │_│_│_│_│_│_│_│_│,conform Cererii înregistrate cu nr. ...................., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 842/2021 privind modul de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, având în vedere documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cuprinse în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 304/2021 privind aprobarea termenelor şi modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor şi a documentelor necesare obţinerii autorizaţiei de clasificare a carcaselor, modelului formularului-tip pentru autorizaţia de clasificare, pe specii, precum şi a modelului Registrului de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor.Director general, Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii, ...................................................... Valabilitate: Seria .......... nr. ............ data emiterii ....................
  Anexa nr. 9gla anexă
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ CONTROL, ANTIFRAUDĂ ŞI INSPECŢIIBd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, Bucureşti, cod 030163 AUTORIZAŢIE DE CLASIFICARE CARCASE SPECIA OVINENr. │_│_│_│_│OSe acordă doamnei/domnului .............................................,clasificator carcase independent, CUI │_│_│_│_│_│_│_│_│,conform Cererii înregistrate cu nr. ...................., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 842/2021 privind modul de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, având în vedere documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cuprinse în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 304/2021 privind aprobarea termenelor şi modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor şi a documentelor necesare obţinerii autorizaţiei de clasificare a carcaselor, modelului formularului-tip pentru autorizaţia de clasificare, pe specii, precum şi a modelului Registrului de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor.Director general, Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii,...................................................... Valabilitate: Seria .......... nr. ............ data emiterii ....................
  Anexa nr. 10la anexă
  REGISTRUL DE EVIDENŢĂa autorizaţiilor de clasificare a carcaselor pe speciiSecţiunea 1 Agenţii de clasificare carcase/clasificatori carcase angajaţi/colaboratori
  Nr. crt.DenumireaNr. unic Autorizaţie de clasificareContracte abatoare specia carcase Bovine nr./dataContracte abatoare specia carcase Porcine nr./dataContracte abatoare specia carcase Ovine nr./data
  1. Agenţia de clasificare carcase:
  Numele şi prenumele - reprezentant legal al agenţiei:
  CUI
  Data înfiinţării/activă în sistemul de clasificare:
  Adresa sediului:
  Telefon/e-mail:
  1.aClasificator carcase angajat agenţie clasificare
  Numele şi prenumele:
  BI/CI/seria/nr.
  CNP
  Adresa
  Tel.
  E-mail
  Nr. atestat/atestate/specia/speciile de carcase
  Contract de muncă/nr./data
  1.b…
  1.aClasificator carcase colaborator agenţie clasificare
  Numele şi prenumele:
  BI/CI/seria/nr.
  CNP
  Adresa
  Tel.
  E-mail
  Nr. atestat/atestate/specia/speciile de carcase
  Contract de colaborare/nr./data
  1.b…
  2. Agenţia de clasificare carcase
  ……
  Secţiunea a 2-a Clasificatori carcase independenţi
  Nr. crt.DenumireaNr. unic Autorizaţie de clasificareContracte abatoare specia carcase Bovine nr./dataContracte abatoare specia carcase Porcine nr./dataContracte abatoare specia carcase Ovine nr./data
  1. Clasificator carcase independent:
  Numele şi prenumele:
  BI/CI/seria/nr.
  CNP
  CUI
  Data înfiinţării/activ în sistemul de clasificare:
  Adresa sediului:
  Telefon/e-mail:
  │_│PFA, │_│II, │_│IF
  Nr. atestat/atestate specia/speciile carcase
  2. ......
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!