Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 183 din 8 noiembrie 2021privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2022
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1096 din 17 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 01-01-2022

  Având în vedere art. 7 pct. 14 şi art. 20 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,vicepreşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.Articolul 1În vederea prevenirii şi combaterii dopajului în sport se aprobă Lista interzisă pentru anul 2022, în conformitate cu „Standardul Internaţional Lista Interzisă - 2022 al Agenţiei Mondiale Anti-Doping“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 180/2020 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 970 din 21 octombrie 2020.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,
  Doina Ofelia Melinte
  Bucureşti, 8 noiembrie 2021.Nr. 183.ANEXĂCODUL MONDIAL ANTI-DOPINGSTANDARD INTERNAŢIONALLISTA INTERZISĂpentru anul 2022IntroducereLista interzisă este un standard internaţional obligatoriu, făcând parte din Programul Mondial Anti-Doping.Lista este actualizată anual, în urma unui amplu proces de consultare intermediat de WADA. Data intrării în vigoare a listei este 1 ianuarie 2022.Textul oficial al Listei interzise va fi păstrat de către WADA şi va fi publicat în limbile engleză şi franceză. În cazul oricărei contradicţii între versiunea în limba engleză şi cea în limba franceză, versiunea în limba engleză va prevala.Mai jos sunt prezentaţi câţiva termeni utilizaţi în această listă cu substanţe şi metode interzise.Interzisă în competiţie - în funcţie de perioadele diferite aprobate de WADA pentru un anumit sport, perioada „în competiţie“ reprezintă, în principiu, perioada care începe chiar înainte de miezul nopţii (la 11,59 p.m.) în ziua de dinaintea unei competiţii în care sportivul este programat să participe, până la sfârşitul competiţiei şi al procesului de recoltare a probelor.Interzisă permanent - acest lucru înseamnă că substanţa sau metoda este interzisă în competiţie şi în afara competiţiei, aşa cum este prevăzut în cod.Specifică şi nespecifică - conform art. 4.2.2 din cod, „în scopul aplicării articolului 10, toate substanţele interzise vor fi substanţe specifice, cu excepţia cazurilor prevăzute de Lista interzisă. Nicio metodă interzisă nu va fi metodă specifică, dacă nu este prevăzută expres ca metodă specifică în Lista interzisă“. În ce priveşte comentariul la articol, „substanţele şi metodele specifice prevăzute la art. 4.2.2 nu trebuie nicidecum considerate mai puţin importante sau mai puţin periculoase decât alte substanţe sau metode dopante. Dimpotrivă, ele sunt pur şi simplu substanţe şi metode care, cel mai probabil, au fost consumate sau utilizate de un sportiv pentru un alt scop decât sporirea performanţei sportive“.
  Substanţele de abuz - conform art. 4.2.3 din cod, substanţele de abuz sunt substanţe care au fost definite ca atare pentru că sunt folosite în mod frecvent în exces în societate, în afara cadrului sportiv. Următoarele substanţe sunt considerate substanţe de abuz: cocaina, diamorfina (heroina), metilendioximetamfetamina (MDMA/„ecstasy“), tetrahidrocanabinol (THC).
  S0. Substanţe neaprobateInterzise permanent (în competiţie şi în afara competiţiei)Toate substanţele interzise din această clasă sunt substanţe specifice.Orice substanţă farmacologică care nu este cuprinsă în una dintre următoarele secţiuni ale listei şi nu este aprobată de nicio autoritate guvernamentală de reglementare în domeniul sănătăţii pentru uzul terapeutic uman (de exemplu, substanţe aflate în curs de dezvoltare preclinică sau clinică sau retrase, substanţe „designer“, substanţe aprobate doar pentru uz veterinar) este interzisă permanent. Această clasă cuprinde multe substanţe diferite, incluzând, dar nelimitându-se la BPC157.S1. Agenţi anaboliciInterzise permanent (în competiţie şi în afara competiţiei)Toate substanţele interzise din această categorie sunt substanţe nespecifice.Agenţii anabolici sunt interzişi.1. Steroizi anabolici androgeni (SAA)Atunci când sunt administraţi exogen, incluzând, dar fără a se limita la:– 1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol);– 1-androstendionă (5α-androst-1-en-3,17-dionă);
  – 1-androsteron (3α-hidroxi-5 α-androst-1-en-17-onă);– 1-epiandrosteron (3β-hidroxi-5α-androstan-17-onă);– 1-testosteron (17β-hidroxi-5 α-androst-1-en-3-onă);– 4-androstendiol (androst-4-en-3β, 17β-diol);– 4-hidroxitestosteron (4,17β-dihidroxiandrost-4-en-3-onă);– 5-androstendionă (androst-5-en-3,17-dionă);– 7α-hidroxi-DHEA;
  – 7β-hidroxi-DHEA;– 7-keto-DHEA;– 19-norandrostendiol (estr-4-en-3,17-diol);– 19-norandrostendionă (estr-4-en-3,17-dionă);– androstanolon (5α-dihidrotestosteron, 17β-hidroxi-5α-androstan-3-onă);– androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol);– 
  androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă);
  – bolasteron;– boldenon;– boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă);– calusteron;– clostebol;– danazol ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]pregna-4-en-20-in-17α-ol);
  – dehidroclormetiltestosteron (4-clor-17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă);– dezoximetiltestosteron (17α-metil-5α-androst-2-en-17β-ol şi 17α-metil-5α-androst-3-en-17β-ol);– drostanolon;– epiandrosteron (3β-hidroxi-5α-androstan-17-onă);– epi-dihidrotestosteron (17β-hidroxi-5β-androstan-3-onă);– epitestosteron;– etilestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol);– fluoximesteron;– formebolon;– furazabol (17α-metil[1,2,5]oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstan-17β-ol);– gestrinonă;– mestanolon;– mesterolon;– 
  metandienonă (17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă);
  – metenolon;– metandriol;– metasteron (17β-hidroxi-2α,17α-dimetil-5α-androstan-3onă);– metil-1-testosteron (17β-hidroxi-17α-metil-5α-androst-1en-3-onă);– metilclostebol;– metildienolon (17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9-dien3-on);
  – metilnortestosteron (17β-hidroxi-17α-metilestr-4-en-3onă);– metiltestosteron;– metribolon (metiltrienolon, 17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9,11-trien-3-onă);– miboleron;– nandrolon (19-nortestosteron);– norboleton;– norclostebol (4-cloro-17β-ol-estr-4-en-3-onă);
  – noretandrolon;– oxabolon;– oxandrolon;– oximesteron;– oximetolon;– prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA, 3β-hidroxiandrost-5-en-17-onă);– 
  prostanozol (17β-[(tetrahidropiran-2-il)oxi]-1’H-pirazolo [3,4:2,3]-5α-androstan);
  – quinbolon;– stanozolol;– stenbolon;– testosteron;– tetrahidrogestrinonă (17-hidroxi-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-onă);– tibolon;
  – trenbolon (17β-hidroxiestr-4,9,11-trien-3-onă)
  şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e).
  2. Alţi agenţi anabolici, incluzând, dar nelimitându-se la: clenbuterol, osilodrostat, modulatorii receptorilor selectivi de androgeni [SARMs, de exemplu: andarină, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm (ostarină) şi RAD140], zeranol şi zilpaterol.
  S2. Hormoni peptidici, factori de creştere, substanţe înrudite şi mimeticeInterzise permanent (în competiţie şi în afara competiţiei)Toate substanţele interzise din această categorie sunt substanţe nespecifice.Sunt interzise următoarele substanţe, precum şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e):1. Eritropoietina (EPO) şi agenţii care afectează eritropoieza, incluzând, dar nelimitându-se la:1.1. agonişti ai receptorilor eritropoietinei, de exemplu: darbepoetina (dEPO); eritropoietina (EPO); derivaţi pe bază de EPO [EPO-Fc; metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA)]; agenţi mimetici EPO şi derivaţii lor (de exemplu: CNTO 530, peginesatida);1.2.
  agenţi activatori ai factorilor care induc hipoxia (HIF), de exemplu: cobalt; daprodustat (GSK 1278863); IOX2; molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB6548); xenon;
  1.3. inhibitori GATA, de exemplu: K-11706;1.4. inhibitori de semnalizare a TGF-beta (TGF-β), de exemplu: luspatercept; sotatercept;1.5. agonişti ai receptorilor iniţiatori ai refacerii, de exemplu: EPO asialo; EPO carbamilată (CEPO).
  2. Hormoni peptidici şi factorii lor de eliberare2.1. Gonadotropina corionică (CG) şi hormonul luteinizant (LH) şi factorii lor de eliberare, la bărbaţi, de exemplu: buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin şi triptorelin2.2. Corticotropinele şi factorii lor de eliberare, de exemplu: corticorelin
  2.3. Hormonul de creştere (GH), fragmentele şi analogii săi, incluzând, dar nelimitându-se la:– analogii hormonului de creştere, de exemplu: lonapegsomatropina, somapacitan şi somatrogon;– fragmente ale hormonului de creştere, de exemplu: AOD9604 şi hGH 176-191.2.4. Factorii de eliberare ai hormonului de creştere, incluzând, dar nelimitându-se la:– hormonul de eliberare a hormonului de creştere (GHRH) şi analogii săi, de exemplu: CJC-1293, CJC-1295, sermorelin şi tesamorelin;– stimulatori ai secretorilor hormonului de creştere (GHS) şi mimeticele sale, de exemplu: lenomorelin (grelin), anamorelin, ipamorelin, macimorelin şi tabimorelin;– peptide de eliberare ale GH (GHRP), de exemplu: alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 şi examorelin (hexarelin).
  3. Factori de creştere şi modulatori ai factorilor de creştere, incluzând, dar nelimitându-se la:– factori de creştere a fibroblastelor (FGFs);– factorul de creştere a hepatocitelor (HGF);– factorul de creştere insulinic 1 (IGF-1) şi analogii săi;– factori de creştere mecanici (MGFs);– factorul de creştere derivat din trombocite (PDGF);– 
  thymosin - β4 şi derivaţii săi, de exemplu: TB-500;
  – factorul de creştere a endoteliului vascular (VEGF)
  şi alţi factori de creştere sau modulatori ai factorilor de creştere ce afectează sinteza/degradarea proteinei muşchilor, a tendoanelor sau a ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră.
  S3. Beta-2 agoniştiInterzise permanent (în competiţie şi în afara competiţiei)Toate substanţele interzise din această categorie sunt substanţe specifice.Toţi beta-2 agoniştii selectivi şi nonselectivi, inclusiv toţi izomerii optici, sunt interzişi.Aceştia includ, fără a se limita la:– arformoterol;– fenoterol;
  – formoterol;– higenamină;– indacaterol;– levosalbutamol;– olodaterol;– procaterol;– 
  reproterol;
  – salbutamol;– salmeterol;– terbutalină;– tretoquinol (trimetoquinol);– tulobuterol;– vilanterol.
  Excepţii:– salbutamolul inhalat: maximum 1.600 micrograme la 24 de ore, în doze împărţite ce nu trebuie să depăşească 600 micrograme la 8 ore de la dozarea anterioară;– formoterolul inhalat: doza maximă administrată 54 micrograme la 24 de ore;– salmeterolul inhalat: maximum 200 micrograme la 24 de ore;– vilanterolul inhalat: maximum 25 micrograme la 24 de ore.Observaţie:Prezenţa salbutamolului în urină într-o concentraţie mai mare de 1.000 ng/mL sau a formoterolului într-o concentraţie mai mare de 40 ng/mL nu corespunde utilizării în scop terapeutic a substanţei şi va fi considerată rezultat analitic advers (AAF), dacă sportivul nu dovedeşte, pe baza unui studiu farmacocinetic controlat, că rezultatul anormal a fost consecinţa utilizării unei doze terapeutice (prin inhalare) de până la limita maximă indicată mai sus.
  S4. Hormoni şi modulatori metaboliciInterzise permanent (în competiţie şi în afara competiţiei)
  Substanţele interzise din clasele S4.1 şi S4.2 sunt substanţe specifice. Cele din clasele S4.3 şi S4.4 sunt substanţe nespecifice.Următorii hormoni şi modulatori metabolici sunt interzişi:1. Inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la:– 2-androstenol (5α-androst-2-en-17-ol);– 2-androstenon (5α-androst-2-en-17-onă);– 3-androstenol (5α-androst-3-en-17-ol);– 3-androstenon (5α-androst-3-en-17-onă);– 4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo);– aminoglutetimid;
  – anastrozol;– androsta-1,4,6-trien-3,17-dionă (androstatriendionă);– androsta-3,5-dien-7,17-dionă (arimistan);– exemestan;– formestan;– letrozol;– testolactonă.
  2. Substanţe antiestrogenice [antiestrogeni şi modulatori ai receptorilor selectivi de estrogeni (SERM)], incluzând, dar nelimitându-se la:– bazedoxifen;– clomifen;– ciclofenil;– fulvestrant;– ospemifen;– raloxifen;– tamoxifen;– toremifen.3. Agenţi care împiedică activarea receptorilor activinei IIB, incluzând, dar nelimitându-se la:– anticorpi neutralizatori ai activinei A;– agonişti ai receptorilor activinei IIB, cum ar fi receptorii activinei false (de exemplu: ACE-031);– anticorpi ai receptorilor anti-activinei IIB (de exemplu: bimagrumab);
  – inhibitori ai miostatinei, cum ar fi:• agenţi de reducere sau îndepărtare a expresiei miostatinice;• proteine care leagă miostatina (de exemplu: folistatina, propeptida miostatinică);• anticorpi neutralizatori ai miostatinei (de exemplu: domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).
  4. Modulatori metabolici4.1. Activatori ai proteinkinazei activate de AMP (AMPK), de exemplu: AICAR, SR9009 şi agonişti ai receptorilor δ activaţi de proliferatorul peroxizomilor (PPARδ), de exemplu: 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiazol-5-il))metilthiol)fenoxi) acid acetic GW 1516, GW501516)4.2. Insuline şi mimetice de insulină4.3. Meldonium4.4. Trimetazidina
  S5. Diuretice şi agenţi mascatoriInterzise permanent (în competiţie şi în afara competiţiei)Toate substanţele din această clasă sunt substanţe specifice.Următoarele diuretice şi agenţi mascatori, precum şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) sunt interzise.Acestea includ, dar nu se limitează la:– desmopresina, probenecid, substituenţi de plasmă, de exemplu: administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil, amidon şi manitol;– acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide, de exemplu: bendroflumetiazidă, clorotiazidă şi hidroclorotiazidă, triamteren şi vaptani, de exemplu: tolvaptan.Excepţii:– drospirenona, pamabrom şi utilizarea oftalmică locală a inhibitorilor de anhidrază carbonică (de exemplu: dorzolamida, brinzolamida);
  – administrarea locală a felipresinei în anestezia dentară.
  Observaţie:Depistarea în proba sportivului oricând sau în competiţie, după caz, a oricărei cantităţi a uneia dintre următoarele substanţe cu limită de prag: formoterol, salbutamol, cathină, efedrină, metilefedrină şi pseudoefedrină, în combinaţie cu un diuretic sau un agent mascator, se va considera rezultat analitic advers, cu excepţia cazului în care sportivul are o scutire pentru uz terapeutic acordată pentru acea substanţă, în plus faţă de cea acordată pentru diuretic sau agentul mascator.METODE INTERZISEInterzise permanent (în competiţie şi în afara competiţiei)Toate metodele interzise din această clasă sunt metode nespecifice, cu excepţia metodelor de la secţiunea M2.2, care sunt metode specifice.M1. Manipularea sângelui şi a componentelor sângeluiSunt interzise următoarele:1. administrarea sau reintroducerea oricărei cantităţi de sânge autolog, alogenic (homolog) sau heterolog sau de produse hematologice din celule roşii de orice origine, în sistemul circulator;2. creşterea artificială a absorbţiei, transportului sau eliberării de oxigen, incluzând, dar fără a se limita la: perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) şi produsele pe bază de hemoglobină modificată, de exemplu: înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină şi produşii de hemoglobină microîncapsulată, cu excepţia oxigenului suplimentar prin inhalare;3. orice formă de manipulare intravasculară a sângelui sau a componentelor sângelui, prin mijloace fizice sau chimice.
  M2. Manipularea chimică şi fizicăSunt interzise următoarele:1. falsificarea sau tentativa de falsificare cu scopul de a modifica integritatea şi validitatea probelor prelevate în timpul controlului doping.Include, dar nu se limitează la: substituţia şi/sau alterarea probei, de exemplu, adăugarea de proteaze în probă;2. infuziile şi/sau injecţiile intravenoase cu mai mult de 100 mL în total, pe o perioadă de 12 ore, cu excepţia celor efectuate în mod legitim pe parcursul tratamentelor spitaliceşti, al procedurilor chirurgicale sau al investigaţiilor clinice pentru stabilirea diagnosticului.M3. Dopajul genetic şi celularSunt interzise următoarele metode, care au capacitatea de a spori performanţa sportivă:1. utilizarea de acizi nucleici sau analogi ai acizilor nucleici care pot altera secvenţele de genom şi/sau expresia genetică prin orice mecanism. Aceasta include, dar nu se limitează la tehnologiile de editare, inactivare şi transfer genetic;2. utilizarea de celule normale sau celule modificate genetic.
  S6. StimulenteInterzise în competiţieToate substanţele interzise din această clasă sunt substanţe specifice, cu excepţia celor din secţiunea S6.A, care sunt substanţe nespecifice.Substanţele de abuz din această secţiune: cocaina şi metilendioximetamfetamina (MDMA/„ecstasy“)Toate stimulentele, inclusiv toţi izomerii optici, de exemplu: d- şi l-, acolo unde este cazul, sunt interzise.Stimulentele includ:a) stimulente nespecifice– adrafinil;– amfepramonă;
  – amfetamină;– amfetaminil;– amifenazol;– benfluorex;– benzilpiperazină;– bromantan;– clobenzorex;
  – cocaină;– cropropamidă;– crotetamidă;– fencamină;– fenetilină;– fenfluramină;– fenproporex;– fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedon)];– furfenorex;– lisdexamfetamină;– mefenorex;– mefentermină;– mesocarb;
  – metamfetamină(d-);– p-metilamfetamină;– modafinil;– norfenfluramină;– fendimetrazină;– fentermină;– prenilamină;
  – prolintan.Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această secţiune este o substanţă specifică;
  b) stimulente specifice Includ, dar nu se limitează la:– 3-metilhexan-2-amine (1,2-dimetilpentilamină);– 4-fluorometilfenidat;– 4-metilhexan-2-amine (metilhexaneamină);– 4-metilpentan-2-amine (1,3-dimetilbutilamină);
  – 5-metilhexan-2-amine (1,4-dimetilpentilamină);– benzfetamină;– cathină**;** Cathina (d-norpseudoefedrina) şi izomerii săi: interzişi când concentraţia lor în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru.– cathinonă şi analogii săi, de exemplu: mefedrona, metedrona şi α-pirolidinovalerofenonă;– dimetamfetamină (dimetilamfetamină);– efedrină***;*** Efedrina şi metilefedrina: interzise atunci când concentraţia oricăreia dintre ele în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru.
  – epinefrină****(adrenalină);**** Epinefrină (adrenalină): nu este interzisă în administrarea locală, de exemplu, nazală, oftalmologică sau administrarea asociată cu agenţi anestezici locali.– etamivan;– etilfenidat;– etilamfetamină;– etilefrină;– famprofazonă;– 
  fenbutrazat;
  – fencamfamină;– heptaminol;– hidrafinil (fluorenol);– hidroxiamfetamină (parahidroxiamfetamină);– izometeptenă;– levmetamfetamină;
  – meclofenoxat;– metilendioximetamfetamină;– metilefedrină***;– metilnaftidat [((±)-metil-2-(naftalen-2-il)-2-(piperidin-2-il) acetat]– metilfenidat;– niketamidă;– norfenefrină;
  – octodrină (1,5-dimetilhezilamină)– octopamină;– oxilofrină (metilsinefrină);– pemolină;– pentetrazol;– fenetilamină şi derivaţii săi;– fenmetrazină;– fenprometamină;– propilhexedrină;– pseudoefedrină*****;***** Pseudoefedrina: interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 150 micrograme per mililitru.– selegilină;– sibutramină;– stricnină;
  – tenamfetamină (metilendioxiamfetamină);– tuaminoheptan
  şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).
  Excepţii:– clonidină;– derivaţii de imidazolină pentru uz dermatologic, nazal sau oftalmic (de exemplu: brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, xilometazolina) şi acele stimulente incluse în Programul de monitorizare pentru 2022*.* Bupropion, cafeină, nicotină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradol şi sinefrină: aceste substanţe sunt incluse în Programul de monitorizare pe 2022 şi nu sunt considerate substanţe interzise.
  S7. NarcoticeInterzise în competiţieToate substanţele interzise din această clasă sunt substanţe specifice.Substanţele de abuz din această secţiune: diamorfina (heroina)Sunt interzise următoarele narcotice, inclusiv toţi izomerii optici, de exemplu: d- şi l-, acolo unde este cazul:– buprenorfină;– dextromoramidă;– diamorfină (heroină);– fentanil şi derivaţii săi;– hidromorfonă;
  – metadonă;– morfină;– nicomorfină;– oxicodonă;– oximorfonă;– pentazocină;– 
  petidină.
  S8 CanabinoideInterzise în competiţieToate substanţele interzise din această clasă sunt substanţe specifice.Substanţele de abuz din această secţiune: tetrahidrocanabinol (THC)Sunt interzise toate canabinoidele naturale şi sintetice, de exemplu:– din canabis (haşiş, marijuana) şi produsele din canabis;– tetrahidrocanabinolul natural şi sintetic (THC);– canabinoidele sintetice care mimează efectele THC.Excepţii:– 
  canabidiol
  S9. GlucocorticoiziInterzise în competiţieToate substanţele interzise din această clasă sunt substanţe specifice.Toţi glucocorticoizii sunt interzişi în administrarea injectabilă, orală [inclusiv bucofaringiană (de exemplu: bucală, gingivală, sublinguală)] sau rectală.Includ, dar nu se limitează la:– beclometazonă;– betametazonă;– budesonid;– ciclesonid;
  – cortizon;– deflazacort;– dexametazonă;– flucortolon;– flunisolid;– fluticazonă;– 
  hidrocortizon;
  – metilprednisolon;– mometazonă;– prednisolon;– prednison;– triamcinolon acetonidă.
  Observaţie:Alte căi de administrare (inclusiv prin inhalare şi locală: dentară - intracanal, dermală, intranazală, oftalmologică şi perianală) nu sunt interzise atunci când sunt utilizate cu respectarea dozajelor şi a indicaţiilor terapeutice aprobate de producător.
  P1. Beta-blocanteInterzise în anumite sporturiToate substanţele interzise din această clasă sunt substanţe specifice.Beta-blocantele sunt interzise doar în competiţie în următoarele sporturi, iar acolo unde este menţionat (*), şi în afara competiţiei:– tir cu arcul (WA)*;– automobilism (FIA);– biliard (toate disciplinele) (WCBS);– darts (WDF);– golf (IGF);
  – tir (ISSF, IPC)*;– schi/snowboard (FIS) în sărituri cu schiurile, freestyle aerials/halfpipe şi snowboard halfpipe/big air;– sporturi subacvatice (CMAS) în toate subdisciplinele de scufundare, pescuit subacvatic şi tir cu harponul.
  Beta-blocantele includ, dar nu se limitează la:– acebutolol;– alprenolol;– atenolol;– 
  betaxolol;
  – bisoprolol;– bunolol;– carteolol;– carvedilol;– celiprolol;– esmolol;
  – labetalol;– metipranolol;– metoprolol;– nadolol;– nebivolol;– oxprenolol;– pindolol;
  – propranolol;– sotalol;– timolol.
  * Interzise şi în afara competiţiei.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!