Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 15 noiembrie 2021privind exercitarea opţiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1096 din 17 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 17-11-2021


  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.831 din 15 noiembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.096 din 17 noiembrie 2021.
  1. Operatorii economici nerezidenţi pot opta, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea (denumită în continuare ordonanţă de urgenţă), pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO eFactura.
  2. Operatorii economici nerezidenţi îşi exercită opţiunea pentru utilizarea sistemului pentru relaţii comerciale B2B cu operatori economici şi/sau pentru relaţii B2G cu autorităţi contractante/entităţi contractante prin depunerea formularului (083) „Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura“.3. (1) Formularul (083) „Opţiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura“ se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se depune exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.(2) Ghidul privind exercitarea opţiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenţi, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura este pus la dispoziţia operatorilor economici nerezidenţi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.4. (1) După depunerea formularului (083), având bifată secţiunea IV. Opţiune privind utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, pentru relaţii comerciale B2B, organul fiscal competent, respectiv Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti atribuie operatorului economic nerezident un număr de evidenţă, utilizat numai în cadrul sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura.(2) Numărul de evidenţă are structura codului de înregistrare fiscală/numărului de identificare fiscală. Numărul de evidenţă nu reprezintă cod de identificare fiscală, în sensul titlului IV „Înregistrarea fiscală“ din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.(3)
  Organul fiscal comunică operatorului economic nerezident numărul de evidenţă atribuit la adresa de e-mail înscrisă în formularul (083).
  5. (1) Operatorul economic nerezident care a optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura în relaţii comerciale B2B este înscris în Registrul RO e-Factura, organizat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opţiunii.(2) Procedurile pentru înscrierea/radierea operatorilor economici nerezidenţi în/din Registrul RO eFactura, precum şi procedura aplicabilă în cazul renunţării la opţiunea pentru utilizarea sistemului sunt cele prevăzute de reglementările referitoare la organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura. (3) Identificarea operatorilor economici nerezidenţi în Registrul RO e-Factura se face utilizând numărul de evidenţă atribuit potrivit pct. 4. (1).6. Operatorii economici nerezidenţi care au optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura în relaţia B2G sunt înscrişi într-o evidenţă specială, care cuprinde: numărul de evidenţă atribuit potrivit pct. 4. (1), datele de identificare şi data la care a fost exercitată opţiunea de utilizare a acestui sistem. ----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!