Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.832 din 15 noiembrie 2021privind modificarea şi completarea anexei nr. 5 "Procedură pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice" la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.202/2015
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1096 din 17 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 17-11-2021

  În temeiul art. 6 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, precum şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor, comunicat prin Adresa nr. 741.732 din 28.10.2021,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul IAnexa nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice“ la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.202/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 21 august 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La punctul II „Procedura de anulare a obligaţiilor fiscale individualizate în titluri de creanţă comunicate contribuabilului“, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 209/2015, compartimentul de specialitate verifică în evidenţa fiscală dacă obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute la art. 1-4 din Legea nr. 209/2015 au fost stinse după data intrării în vigoare a acestei legi. În situaţia în care se constată că au fost efectuate astfel de stingeri, compartimentul de specialitate va reanaliza evidenţa fiscală şi va reface stingerile, astfel încât obiectul anulării să îl reprezinte obligaţiile fiscale nestinse la data intrării în vigoare a Legii nr. 209/2015.
  2. La punctul II „Procedura de anulare a obligaţiilor fiscale individualizate în titluri de creanţă comunicate contribuabilului“, punctul 2 se abrogă.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  Bucureşti, 15 noiembrie 2021.Nr. 1.832.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!