Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.459 din 16 noiembrie 2021privind modificarea prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1096 din 17 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 17-11-2021

  Văzând Referatul de aprobare nr. CAZ 3.981/2021 al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 şi 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La anexa nr. 1, punctul 5 „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2021“ se modifică şi va avea următorul cuprins:5. Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2021
  - mii lei -
  Programele naţionale de sănătate publică Buget de stat
   Credite de angajamentCredite bugetare
  I. Programul naţional de boli transmisibile, din care:4.071.1962.512.696
  Programul naţional de vaccinare, din care: 3.184.0861.660.086
  pentru achiziţia vaccinurilor împotriva COVID-192.915.0001.400.000
  pentru vaccinarea conform Calendarului naţional de vaccinare şi vaccinarea grupelor populaţionale la risc cu alte vaccinuri decât vaccinurile împotriva COVID-19269.086260.086
  Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare566.913566.913
  Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV298.454263.954
  Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei21.04421.044
  Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei699699
  II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă1.228
  1.228
  III. Programul naţional de securitate transfuzională82.50071.000
  IV. Programele naţionale de boli netransmisibile, din care:66.02266.022
  Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin4.2874.287
  Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică639639
  Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană39.11539.115
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale 14.86214.862
  Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer
  5.8205.820
  Programul naţional de evaluare a statusului vitaminei D633633
  Programul naţional de tratament pentru boli rare395395
  Programul naţional de management al registrelor naţionale271271
  V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate740740
  VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului19.15019.150
  Total buget programe naţionale de sănătate publică 20214.240.8362.670.836
  MS - acţiuni centralizate nerepartizate00
  Reţinere 10%00
  TOTAL BUGET4.240.8362.670.836
  Articolul II
  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  Bucureşti, 16 noiembrie 2021.Nr. 2.459.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!