Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (27.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 981 din 5 noiembrie 2021privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 887/2021 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1096 din 17 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 17-11-2021

  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei reglementări şi norme de contractare a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. RN 1.847 din 5.11.2021, în temeiul prevederilor:– art. 167 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022; – Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:Articolul IÎn anexa la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 887/2021 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 29 septembrie 2021, punctul 1 „Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L.“ se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L.
  Nr. crt.Denumirea dispozitivului medicalTipulPreţ de referinţă lei/buc.
  C1C2C3C4
  1.Proteză auditivă1.058,77
  2.Proteză fonatoriea) vibrator laringian1.420,83
  b) buton fonator (shunt - ventile) 1.207,7
  3.Proteză trahealăa) canulă traheală simplă486,35
  b) canulă traheală Montgomery1.601,42
  4.Filtru umidificator HMElei/set
  258
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  Bucureşti, 5 noiembrie 2021.Nr. 981.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!