Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (27.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 273 din 16 noiembrie 2021pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1097 din 17 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 20-11-2021

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ILegea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 68 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:f) competenţe antreprenoriale, financiare şi juridice;
  2. La articolul 344 alineatul (1) litera c), punctul (iv) va avea următorul cuprins:(iv) programe de educaţie antreprenorială, financiară şi juridică;
  Articolul IIMinisterul Educaţiei elaborează programele prevăzute la art. I pct. 2 până la începutul anului şcolar următor publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN-CLAUDIU ROMAN
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 16 noiembrie 2021.Nr. 273.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!