Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.221 din 17 noiembrie 2021privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1097 din 17 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 17-11-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 53 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, la capitolul 66.01 „Sănătate“ cu suma de 30.000 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii“.
  Articolul 2(1) Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului până la sfârşitul anului 2021, în condiţiile legii.(2) Ministerul Sănătăţii răspunde de modul de utilizare în conformitate cu prevederile legale în vigoare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.Articolul 3Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2021.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU

  Contrasemnează:
  Ministrul sănătăţii, interimar,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 17 noiembrie 2021.Nr. 1.221.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!