Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.203 din 10 noiembrie 2021privind aprobarea modificării denumirii şi adresei poştale ale unor bunuri imobile înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, precum şi pentru aprobarea transferului drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate prin acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti către Societatea Dacian Petroleum - S.R.L.
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 18 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 18-11-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 34 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă modificarea denumirii şi adresei poştale ale unor bunuri imobile înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale îşi va actualiza în mod corespunzător datele şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 2(1) Se aprobă transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate prin acordurile de concesiune încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A. Bucureşti, în calitate de concesionar, pentru 33 de perimetre de dezvoltare-exploatare şi 7 perimetre de exploatare petrolieră, către Societatea Dacian Petroleum - S.R.L. (2) Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră prevăzute la alin. (1) sunt identificate în anexele nr. 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:

  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horaţiu Gorun
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Daniel Grigoroiu-Norocel
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 10 noiembrie 2021.Nr. 1.203.Anexa nr. 1DENUMIREA ŞI ADRESELE POŞTALE ale unor bunuri imobile înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, actualizate
  Nr. MFPCod clasificaţieDenumirea actualizată a bunuluiAdresa actualizată
  288438.01.01IANCU JIANUJudeţul Olt
  286848.01.01ZĂRNEŞTI-LĂPUŞATA Judeţul Vâlcea
  286688.01.01BRÂNCOVEANU-SERDANU Judeţul Dâmboviţa
  285228.01.01POIANAJudeţul Dâmboviţa
  286998.01.01ŞOPÂRLEŞTIJudeţul Teleorman
  286228.01.01VALEA POŞTEIJudeţul Teleorman
  286658.01.01AMARUJudeţul Buzău
  Anexa nr. 2ACORDURILE DE CONCESIUNE încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent,şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A. Bucureşti, în calitate de concesionar,pentru 33 de perimetre de dezvoltare-exploatare1. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Bodăeşti, judeţul Dolj, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 (H.G. nr. 903/2004), aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A. (S.N. „Petrom“ - S.A.), aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2004 (H.G. nr. 1.599/2004), act adiţional aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.928/2004 (H.G. nr. 1.928/2004), prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;2. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Butari - judeţul Vâlcea, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 1.599/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;3. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Iancu Jianu - judeţul Olt, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;4. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Mitrofani - judeţul Vâlcea, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;5.
  Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Băiculeşti - judeţul Argeş, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;
  6. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Cieşti - judeţul Argeş, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004 aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;7. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Recea - judeţul Argeş, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 1.599/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;8. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Strâmbeni-Căldăraru - judeţul Argeş, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 1.599/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;9. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Zărneşti-Lăpuşata - judeţul Vâlcea, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 1.599/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;10. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Bogaţi Nord-Priboieni-Viţicheşti - judeţul Argeş, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;11. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Berceni - judeţul Giurgiu, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, a cărui durată este până în anul 2028;
  12. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Brâncoveanu - Serdanu - judeţul Dâmboviţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;13. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Cămăraşi - Cosoba - judeţul Dâmboviţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, a cărui durată este până în anul 2028; 14. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Ciolăneşti - judeţul Teleorman, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 1.599/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;15. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Drăghineasa - Vişina - judeţul Dâmboviţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;16. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Glogoveanu (Videle) - judeţul Teleorman, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 1.599/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;17. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Jilava - judeţul Ilfov, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 1.599/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;18. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Nenciuleşti - Buzescu - judeţul Teleorman, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 1.599/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;
  19. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Petreşti - judeţul Dâmboviţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 1.599/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;20. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Poiana - judeţul Dâmboviţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;21. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Şopârleşti - judeţul Teleorman, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 1.599/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;22. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Tătărăşti - judeţul Teleorman, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;23. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Valea Poştei - judeţul Teleorman, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 1.599/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;24. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Vultureanca - judeţul Dâmboviţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;25.
  Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Doiceşti - judeţul Dâmboviţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;
  26. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Malu Roşu - judeţul Prahova, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;27. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Periş - judeţul Ilfov, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;28. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Sinaia - Baba Ana - judeţul Prahova, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;29. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Urziceni (Petrom) - judeţul Ialomiţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, a cărui durată este până în anul 2028;30. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Amaru - judeţul Buzău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;31. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Conţeşti - judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;32. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Lipănescu - judeţul Buzău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 1.599/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;33. Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră a zăcământului comercial Lişcoteanca - judeţul Brăila, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028.
  Anexa nr. 3ACORDURILE DE CONCESIUNE încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent,şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A. Bucureşti, în calitate de concesionar,pentru 7 perimetre de exploatare petrolieră1. Acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră a zăcământului comercial Drăganu - judeţul Vâlcea, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2004 (H.G. nr. 1.599/2004), aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 (H.G. nr. 903/2004) şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.928/2004 (H.G. nr. 1.928/2004), prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;2. Acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră a zăcământului comercial Sfârcea - judeţul Dolj, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;
  3. Acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră a zăcământului comercial Croitori - judeţul Dâmboviţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;4. Acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră a zăcământului comercial Glavacioc Nord - judeţul Teleorman, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;5. Acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră a zăcământului comercial Glogoveanu (Târgovişte) - judeţul Dâmboviţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;6. Acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră a zăcământului comercial Negreni - judeţul Teleorman, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în anul 2028;7. Acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră a zăcământului comercial Popeşti - Palanga - judeţul Argeş, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom“ - S.A., în calitate de concesionar, aprobat prin H.G. nr. 903/2004, aşa cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 la Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între A.N.R.M. şi S.N. „Petrom“ - S.A., aprobate prin H.G. nr. 903/2004 şi H.G. nr. 1.599/2004, act adiţional aprobat prin H.G. nr. 1.928/2004, prin care a fost prelungită durata acordului de concesiune până în 2028.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!