Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.363/1.430/2021pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2021 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII Nr. 1.363 din 28 octombrie 2021
 • MINISTERUL FINANŢELOR Nr. 1.430 din 15 noiembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 18 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 18-11-2021

  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar, şi ministrul finanţelor emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA“, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Se aprobă situaţia centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2021, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 4Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA“ va duce la îndeplinire prezentul ordin.

  p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar,
  Ionel Scrioşteanu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TRANSPORTURILORRegia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA“Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10Cod unic de înregistrare R 1589932BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2021
  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA“
  SITUAŢIE CENTRALIZATĂprivind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2021
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!