Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.211 din 10 noiembrie 2021privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 0,1837 ha şi aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 6,3292 ha, de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., pentru proiectul de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport "Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 18-11-2021

  Având în vedere prevederile art. 36, 38, 39, 41 şi 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2, 14 şi art. 28 alin. (5) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) lit. n), art. 3 alin. (1)-(12) şi (14) şi art. 17 din Legea nr. 120/2019 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor şi implementarea proiectelor de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (13) din Legea nr. 120/2019 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor şi implementarea proiectelor de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1)
  Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, fără compensare, a terenului forestier în suprafaţă de 0,1837 ha, de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., pentru proiectul de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport „Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei“.
  (2) Terenul prevăzut la alin. (1) face parte din fondul forestier naţional, este proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, şi este localizat după cum urmează: a) 0,0529 ha pe raza Ocolului Silvic Feteşti, Direcţia Silvică Ialomiţa, în U.P. II Stelnica, u.a. 7 D% = 0,0529 ha; b) 0,1308 ha pe raza Ocolului Silvic Dunărea de Jos, Direcţia Silvică Constanţa, în U.P. III Cernavodă, u.a. 45 E% = 0,1089 ha, u.a. 52 A% = 0,0009 ha, u.a. 75 B% = 0,0120 ha, u.a. 75 F% = 0,0090 ha.(3) Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrişarea vegetaţiei forestiere.(4) Beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) este statul român.
  Articolul 2(1) Se aprobă ocuparea temporară a terenului în suprafaţă de 6,3292 ha pe toată durata de execuţie a lucrărilor şi de existenţă a reţelei electrice de transport, de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., pentru proiectul de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport „Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei“.(2) Terenul prevăzut la alin. (1) face parte din fondul forestier naţional, este proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, şi este localizat după cum urmează: a) 0,8643 ha pe raza Ocolului Silvic Feteşti, Direcţia Silvică Ialomiţa, în U.P. II Stelnica, u.a. 7 D% = 0,4516 ha, u.a. 7 F% = 0,3328 ha, u.a. 8% = 0,0139 ha, şi în U.P. IX Hăţiş, u.a. 10 C% = 0,0598 ha şi u.a. 10 D% = 0,0062 ha;b) 5,4649 ha pe raza Ocolului Silvic Dunărea de Jos, Direcţia Silvică Constanţa, în U.P. III Cernavodă, u.a. 45 A% = 0,3826 ha, u.a. 45 C% = 0,0573 ha, u.a. 45 E% = 0,4457 ha, u.a. 45 F% = 0,0113 ha, u.a. 45 H% = 0,0976 ha, u.a. 45 I% = 0,1052 ha, u.a. 45 J% = 0,1878 ha, u.a. 45 M% = 0,0081 ha, u.a. 45 N% = 0,0258 ha, u.a. 52 A% = 0,4213 ha, u.a. 73 C% = 0,0337 ha, u.a. 74 C% = 0,1671 ha, u.a. 75 B% = 3,0265 ha, u.a. 75 C% = 0,0184 ha, u.a. 75 D% = 0,1813 ha, u.a. 75 F% = 0,1324 ha şi u.a. 76 A% = 0,1628 ha.(3) Ocuparea temporară din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrişarea vegetaţiei forestiere, pe terenul în suprafaţă de 6,3034 ha, după cum urmează: pe raza Ocolului Silvic Feteşti (0,8643 ha), în U.P. II Stelnica, u.a. 7 D% = 0,4516 ha, u.a. 7 F% = 0,3328 ha, u.a. 8% = 0,0139 ha, şi în U.P. IX Hăţiş, u.a. 10 C% = 0,0598 ha şi u.a. 10 D% = 0,0062 ha, şi pe raza Ocolului Silvic Dunărea de Jos (5,4391 ha), în U.P. III Cernavodă, u.a. 45 A% = 0,3826 ha, u.a. 45 C% = 0,0573 ha, u.a. 45 E% = 0,4457 ha, u.a. 45 F% = 0,0113 ha, u.a. 45 H% = 0,0976 ha, u.a. 45 I% = 0,1052 ha, u.a. 45 J% = 0,1878 ha, u.a. 45 M% = 0,0081 ha, u.a. 52 A% = 0,4213 ha, u.a. 73 C% = 0,0337 ha, u.a. 74 C% = 0,1671 ha, u.a. 75 B% = 3,0265 ha, u.a. 75 C% = 0,0184 ha, u.a. 75 D% = 0,1813 ha, u.a. 75 F% = 0,1324 ha şi u.a. 76 A% = 0,1628 ha.(4) Beneficiarul ocupării temporare din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) este statul român.
  Articolul 3(1) Masa lemnoasă de pe terenurile prevăzute la art. 1 şi 2 se va exploata potrivit prevederilor art. 60 alin. (1)-(3) şi ale art. 62 alin. (1)-(3) şi (6) şi se va precompta potrivit prevederilor art. 59 alin. (7) şi (8) şi pct. 27 din anexa nr. 1 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., prin operatori economici atestaţi pentru exploatări forestiere.(3) Cheltuielile efectuate pentru exploatarea masei lemnoase se suportă de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.(4) Masa lemnoasă rezultată de pe terenurile forestiere revine administratorului fondului forestier proprietate publică a statului.
  Articolul 4Scoaterea definitivă a terenurilor prevăzute la art. 1 alin. (1), necesare pentru realizarea proiectului de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport „Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei“, se exceptează conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, de la plata obligaţiilor băneşti prevăzute la art. 41 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5(1) Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. a achitat în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, aflat în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, garanţia pentru ocuparea temporară din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la art. 2 alin. (2), în valoare de 246.465,70 lei, cu Ordinul de plată nr. 218 din 2.06.2021.(2) Ocuparea temporară a terenurilor necesare pentru realizarea proiectului de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport „Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei“ se exceptează, conform prevederilor art. 3 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 120/2019 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor şi implementarea proiectelor de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport, de la plata obligaţiilor băneşti prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6(1)
  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va proceda la predarea terenurilor prevăzute la art. 1 şi 2 de către Ocolul Silvic Feteşti şi Ocolul Silvic Dunărea de Jos către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., pe bază de procese-verbale de predare-primire.
  (2) Predarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 1 de către Ocolul Silvic Feteşti şi de către Ocolul Silvic Dunărea de Jos se va face în prezenţa reprezentantului Gărzii Forestiere Bucureşti.(3) Predarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 2 de către Ocolul Silvic Feteşti şi Ocolul Silvic Dunărea de Jos se va face numai după achitarea de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. a obligaţiilor băneşti prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Ocolul Silvic Feteşti şi Ocolul Silvic Dunărea de Jos au obligaţia operării modificărilor intervenite în amenajamentele silvice ca urmare a scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la art. 1 şi a ocupării temporare a terenului prevăzut la art. 2, în baza prezentei hotărâri şi a procesului-verbal de predare-primire, încheiat între părţi, în condiţiile legii.(5) Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. are obligaţia înscrierii terenului prevăzut la art. 1 în cartea funciară, în baza prezentei hotărâri şi a procesului-verbal încheiat între părţi, ca urmare a schimbării destinaţiei terenului, potrivit prevederilor art. 37 alin. (9) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 7(1)
  La dezafectarea obiectivului, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. are obligaţia redării în circuitul silvic a terenului prevăzut la art. 2.
  (2) Terenurile forestiere în suprafaţă de 6,3034 ha, prevăzute la art. 2 alin. (3), se redau apte de a fi împădurite şi fără restricţii în ceea ce priveşte reinstalarea vegetaţiei forestiere.(3) Terenurile forestiere prevăzute la alin. (2) se redau în circuitul silvic la categoria de folosinţă „păduri şi terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi“.(4) Terenurile forestiere în suprafaţă de 0,0258 ha, aferente u.a. 45 N%, se redau în circuitul silvic, fără restricţii de utilizare, la categoria de folosinţă de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, respectiv „terenuri neproductive“.
  Articolul 8Se interzice schimbarea destinaţiei obiectivului „Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei“, construit pe terenul care a făcut obiectul scoaterii definitive din fondul forestier naţional, mai devreme de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 9Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., Garda Forestieră Bucureşti, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Ocolul Silvic Feteşti şi Ocolul Silvic Dunărea de Jos răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horaţiu Gorun
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 10 noiembrie 2021.Nr. 1.211.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!