Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 209 din 9 noiembrie 2021privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare şi a unei licenţe de dare în administrare pentru exploatare
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 18 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 18-11-2021

  Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1^2) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă licenţa de concesionare pentru exploatare nr. 13.702/2010 privind exploatarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Bicazul Ardelean, judeţul Neamţ, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea NATURALAQUA GROUP - S.R.L., cu sediul în comuna Gura Vadului, judeţul Prahova, cod unic de înregistrare 16698792, în calitate de concesionar.
  Articolul 2Se aprobă licenţa de concesionare pentru exploatare nr. 14.981/2011 privind exploatarea resurselor de calcar industrial şi de construcţie din perimetrul Dealul Carierei Vest, judeţul Constanţa, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea CONSAL TRADE - S.R.L., cu sediul în municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu, cod unic de înregistrare 6857947, în calitate de concesionar.Articolul 3Se aprobă licenţa de concesionare pentru exploatare nr. 19.457/2016 privind exploatarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Benko Borviz-Şugaş Băi, judeţul Covasna, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea BENKO - BORVIZ - S.R.L., cu sediul în comuna Arcuş, judeţul Covasna, cod unic de înregistrare 28574950, în calitate de concesionar.Articolul 4Se aprobă licenţa de dare în administrare pentru exploatare nr. 21.432/2018 privind exploatarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Vizantea-Mănăstirească, judeţul Vrancea, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Comuna Vizantea-Livezi, cu sediul în comuna Vizantea-Livezi, judeţul Vrancea, cod de înregistrare fiscală 4499621, în calitate de administrator.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Daniel Grigoroiu-Norocel
  Bucureşti, 9 noiembrie 2021.Nr. 209.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!