Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 320 din 15 noiembrie 2021pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 19 Cuza Vodă din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1098 din 18 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 18-11-2021

  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 293.802/1.11.2021 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin.Articolul 1Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 19 Cuza Vodă din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa menţionată la art. 1, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.Articolul 4Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizaţie a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 29^3 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Marius Mihai Micu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 15 noiembrie 2021.Nr. 320.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 19 Cuza Vodă, judeţul Brăila
  Nr. crt.Codul de clasificare şi nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioarePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescriere tehnicăAdresa Valoarea de inventar(lei)
  11.8.12INVPPS-6490445-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 19 Cuza VodăSediul: Calea Griviţei nr. 84-98, clădirea birouri-The Mark, etajul 7, sectorul 1, BucureştiÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 700/06.07.2021CIF 44951989Staţie de pompare SPP 19Clădire staţie de pompareSuprafaţa construită = 20 mpSuprafaţa desfăşurată = 32 mpSuprafaţa totală = 74 mpRegim de înălţime - P + 1UAT Salcia Tudor, judeţul Brăila893,50
  21.8.12INVPPS-6490443-2016Teren staţie de SPP 19Suprafaţă totală = 316 mpUAT Salcia Tudor, judeţul Brăila64
  31.8.6.INVPPS-6490815-2016CP1 Plot 19L = 800 mUAT Salcia Tudor, judeţul Brăila67.879,38
  41.8.6.
  INVPPS-6490655-2016
  Conductă AZBO A1 Plot 19L = 2.628 mUAT Salcia Tudor, judeţul Brăila42.546
  51.8.6.INVPPS-6490657-2016Conductă AZBO A2 Plot 19L = 1.836 mUAT Salcia Tudor, judeţul Brăila29.723,56
  61.8.6.INVPPS-6490659-2016Conductă AZBO A3 Plot 19L = 2.772 mUAT Salcia Tudor, judeţul Brăila44.876,07
  71.8.6.INVPPS-6490661-2016  Conductă AZBO A4 Plot 19L = 1.836 mUAT Salcia Tudor, judeţul Brăila29.723,56
  81.8.6.INVPPS-6490817-2016  CP2 Plot 19L = 800 mUAT Salcia Tudor, judeţul Brăila67.879,38
  91.8.6.INVPPS-6490663-2016  Conductă AZBO A5 Plot 19L = 2.124 mUAT Salcia Tudor, judeţul Brăila34.386,19
  101.8.6.INVPPS-6490665-2016 
   Conductă AZBO A6 Plot 19L = 1.836 mUAT Salcia Tudor, judeţul Brăila29.723,56
  ------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!