Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 321 din 15 noiembrie 2021pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ulmeni-Călăraşi din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestei organizaţii
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1098 din 18 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 18-11-2021

  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 293.804 din 1.11.2021 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ulmeni-Călăraşi din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestei organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa menţionată la art. 1, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.Articolul 4Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizaţie a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 29^3 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Marius Mihai Micu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 15 noiembrie 2021.Nr. 321.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statuluişi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietateaOrganizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ulmeni-Călăraşi, judeţul Călăraşi
  Nr. crt.Codul de clasificare şi nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioarePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescriere tehnicăAdresaValoarea de inventar(lei)
  11.8.6INVPPS-6500949-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareCIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ulmeni -CălăraşiSediul: comuna UlmeniÎnregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 715/29.09.2021CIF 45001073Staţie SPP 107Clădire staţie de pompareSuprafaţa construită = 156 mpSuprafaţa desfăşurată = 156 mpRegim de înălţime - parterUAT Ulmeni, judeţ Călăraşi2
  29INVPPS-6500951-2016Teren staţie SPP 107Teren aferent staţiei de pompare SPP 107 - suprafaţă totală = 2.870 mpUAT Ulmeni,judeţ Călăraşi3
  31.8.15.INVPPS-6500953-2016
  Reţea SPP 107Amenajare interioară plot SPP 107UAT Ulmeni,judeţ Călăraşi2
  41.8.6./INVPPS-6500955-2016Staţie SPP 108Clădire staţie de pompareSuprafaţa construită = 279 mpSuprafaţa desfăşurată = 279 mpRegim de înălţime - parterUAT Ulmeni,judeţ Călăraşi40
  59INVPPS-6500961-2016Teren staţie SPP 108Teren aferent staţiei de pompare SPP 108 - suprafaţă totală = 4.275 mpUAT Ulmeni,judeţ Călăraşi67
  61.8.15.INVPPS-6500957-2016Reţea SPP 108Amenajare interioară plot SPP 108UAT Ulmeni,judeţ Călăraşi2
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!